Minilex - Lakipuhelin

Mikä on välillinen vahinko kuluttajapalvelussopimuksessa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilaajalla on oikeus korvaukseen kuluttajapalveluksen viivästyksen ja virheen aiheuttamien vahinkojen johdosta. Toimeksisaajan vahingonkorvausvastuun edellytykset ovat kuitenkin erilaiset tilaajalle aiheutuneiden välittömien ja välillisten vahinkojen kohdalla, sillä huolellisesti toiminut toimeksisaaja vapautuu korvaamasta välillisiä vahinkoja. Tilaajalle aiheutuvan välillisen vahingon toimeksisaaja on nimittäin velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys, virhe tai vahinko johtuu hänen huolimattomuudestaan. Huolellisesti toiminut toimeksisaaja siis vapautuu korvaamasta välillisiä vahinkoja. Esimerkiksi virheellisen palvelussuorituksen yhteydessä tämä tarkoittaa, ettei toimeksisaaja ole vahingonkorvausvastuussa välillisistä vahingoista, jos ne ovat aiheutuneet palveluksessa käytetyn materiaalin sellaisesta virheellisyydestä, joka ei ole ollut havaittavissa palvelusta suoritettaessa.

Välillisenä vahinkona pidetään:

  • sopimusrikkomuksesta tilaajalle aiheutuvaa tulon menetystä
  • vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta
  • kohde-esineen käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen.

Välillisiä vahinkoja voivat siis olla esimerksi tilaajan palkan menetys ajalta, jonka hän on joutunut olemaan poissa työstään sopimusrikkomuksesta johtuvan selvittelyn tai sen korjaamisen takia. Jos asennettava tavara ei ole valmistunut ajoissa ja tilaaja on kutsunut paikalle asentajan turhaan, tästä aiheutuvia kustannuksia pidetään välillisenä vahinkona. Käyttöhyödyn menetyksellä tarkoitetaan esimerksi asuntoremontin viivästymisestä asumiselle aiheutuvaa haittaa, joka ei ole merkitykseltään vähäistä. 

On kuitenkin huomattava, että jos edellä mainittua vahinkoa aiheutuu muunlaisen vahingon rajoittamisesta, sitä ei kuitenkaan tältä osin pidetä välillisenä vahinkona.

Samanlainen oikeus korvaukseen kuin tilaajalla on myös hänen perheenjäsenellään, joka kärsii viivästyksen tai virheen vuoksi vahinkoa.

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään kuluttajapalvelussopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa