Minilex - Lakipuhelin

Lisätöiden tekeminen kuluttajapalveluksissa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli palvelusta suoritettaessa toimeksisaaja havaitsee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä, toimeksisaajan on pyydettävä lupa tilaajalta näiden lisätöiden suorittamista varten. Lisätöiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia. Tilaajan suostumuksella voi toimeksisaaja suorittaa myös lisätöitä, jotka eivät ole tarpeellisia tai tarkoituksenmukaisia esimerkiksi esineen käyttökelpoisuuden ja toimintakyvyn kannalta.

Jollei tilaaja ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa, lisätyöt saadaan suorittaa vain, jos niistä perittävät kustannukset ovat vähäiset suhteessa sovitun palveluksen hintaan tai siitä annettuun hinta-arvioon. Lisätöiden kustannukset eivät saa johtaa mahdollisesti sovitun enimmäishinnan ylittymiseen.

Toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle, jos hän havaitsee olevan tarvetta sellaisiin toimeksiantoon kuulumattomiin töihin, joita ei voida lykätä aiheuttamatta vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, mutta joiden suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ovat vähäistä suuremmat tai johtavat sovitun enimmäishinnan ylittymiseen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa