Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalvelussopimus - viivästys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajapalvelus on luovutettava sovittuna aikana tai vaadittaessa tai viipymättä. Jollei ole mitään sovittu, on se luovutettava palveluksen laajuuteen ja laatuun nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta. Ellei näin tapahdu, on kyseessä viivästyminen. Kuluttajalla on monta tapaa reagoida viivästymiseen tilanteesta riippuen.

Kuluttajalla on ensinnäkin oikeus pidättäytyä maksusta toimeksisaajan viivästyksen vuoksi. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää itsellään suurempaa rahamäärää kuin hänellä on viivästyksen takia oikeus.  Tilaajalla on lisäksi oikeus vaatia toimeksisaajalta sopimuksen täyttämistä. Toimeksisaajalla ei tähän aina ole velvollisuutta, jos on esimerkiksi olemassa este, jota hän ei voi voittaa tai sopimuksen täyttämisestä koituisi uhrauksia, jotka ovat myyjälle kohtuuttomia. Mikäli tällainen este kuitenkin poistuu toimeksisaajalta, on hänen täytettävä sopimus. Kuluttajan täytyy kuitenkin osata vaatia sopimuksen täyttämistä kohtuullisessa ajassa tai muuten hän menettää oikeutensa vaatia sitä.

Mikäli viivästys eli sopimusrikkomus on olennainen, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Jos tilaaja asettaa lisäajan palveluksen täyttämiseksi toimeksisaajalle, joka ei ole kohtuuttoman lyhyt, ei tilaaja saa tänä aikana vielä purkaa sopimusta. Jos toimeksisaaja kuitenkin ilmoittaa, ettei aio täyttää tänä aikana palvelusta, saa tilaaja purkaa sopimuksen jo lisäajan aikana. Mikäli tilaaja ei kuitenkaan anna lisäaikaa toimeksisaajalla, on hänellä oikeus purkaa sopimus, jos palvelusta ei luovuteta hänelle kohtuullisessa ajassa hänen pyynnöstä. Tilaajalla on oikeus purkaa heti sopimus, jos on painavia syitä olettaa palveluksen viivästyvän olennaisesti.

Mikäli osa palveluksesta on kuitenkin jo suoritettu, tilaajalla on oikeus purkaa ainoastaan tekemättömältä osalta palvelus. Mikäli viivästyksen takia kuitenkin itse palveluksen tarkoitus jää saavuttamatta, on hänellä oikeus purkaa sopimus koko palveluksen osalta. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, täytyy tilaajan maksaa toimeksisaajalle korvaus, joka vastaa sen arvoa tilaajalle. Tilaajalla voi myös tilanteesta riippuen olla oikeus vahingonkorvaukseen viivästyksen vuoksi. Tilaajan on aina ilmoitettava purkamisesta toimeksisaajalle ja joskus myös vahingonkorvausvaatimuksestaan. Tarkempaa tietoa saadaksesi kannattaa ottaa yhteyttä lakimiespuhelimeen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa