Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalvelussopimus - toimeksisaajan oikeus pidättäytyä palveluksen suorittamiselta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Joissakin tilanteissa toimeksisaajalla on oikeus pidättäytyä tekemästä palvelusta tai keskeyttää se, esimerkiksi syyn ollessa kuluttajan viivästyneessä ennakkomaksussa.

Kuluttajansuojalain mukaan, mikäli palveluksen hinta taikka osa siitä täytyy maksaa ennen palveluksen luovutusta, mutta maksu viivästyy, on toimeksisaajalla oikeus pidättäytyä suorituksesta siihen asti kunnes saa maksun. Toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava suorituksen keskeyttämisestä tilaajalle. Mikäli palveluksen keskeyttämisestä kuitenkin aiheutuisi vaaraa terveydelle taikka huomattavaa vaaraa omaisuudelle, on toimeksisaajan suoritettava kuitenkin vaaran torjumiseksi välttämättömät toimenpiteet. Toimeksisaajalla, joka keskeyttää lain mukaisesti suorituksen, on oikeus saada korvaus tästä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista. Tarvittaessa lisää tietoa asiasta, voit ottaa yhteyttä lakimiespuhelimeen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa