Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalveluksen toimeksisaajan viivästys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimeksisaajan on suoritettava sopimuksen mukainen palvelus sopimuksessa sovittuna ajankohtana tai kohtuullisessa ajassa. Kyseessä on viivästys, ellei suoritus ole oikea-aikainen. Tilaajalla on oikeus vaatia palveluksen suorittamista, ellei kyseessä ole toimeksisaajan puolella oleva ylitsepääsemätön este tai tilanne, jossa palveluksen suorittaminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia. Tilaaja menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä, jos hän viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämisessä.

Tilaajalla on myös oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa viivästystilanteessa. Viivästyksen ollessa olennainen tai jos palvelusta ei suoriteta tilaajan mahdollisesti asettaman lisäajan kuluessakaan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Sopimus voidaan purkaa heti, jos on jo aikaisemmin painavia syitä olettaa, että palveluksen suorittaminen tulee myöhästymään olennaisesti.

Tilaajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan viivästyksen vuoksi, jollei toimeksisaaja osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Tilaajalle aiheutuvan välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Jos palvelus on luovutettu viivästyneenä, tilaaja ei saa purkaa sopimusta eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi, ellei hän kohtuullisessa ajassa luovutuksesta tiedon saatuaan ilmoita toimeksisaajalle, että hän purkaa sopimuksen tai haluaa vaatia vahingonkorvausta. Jos tilaaja purkaa sopimuksen, hän ei kuitenkaan ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa