Minilex - Lakipuhelin

Käsiraha kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupassa käytetään usein käsirahaa, jonka tarkoituksena on turvata kaupan toteutumista ja toisaalta toimia sopimussakon luonteisena sanktiona tilanteessa, jossa kaupanteosta vetäydytään sen jälkeen kun kaupasta on jo alustavasti sovittu. Käsiraha vastaa yleensä tiettyä prosenttiosuutta kaupasta, ja on kaupan toteutuessa osa kauppahintaa.

Käsirahan maksaminen ei ole kiinteistökaupassa pakollinen toimi. Myyjällä onkin oikeus saada kaupasta vetäytymisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvattua myös suoraan lain nojalla. Käsirahaa voidaan kuitenkin käyttää sekä tilanteessa, jossa kiinteistön kaupasta on tehty esisopimus että tilanteessa, jossa maakaaren mukaista esisopimusta ei ole tehty. Kiinteistön kaupan esisopimus velvoittaa osapuolia päättämään kaupan eli tekemään lopullisen kaupan. Mikäli ostotarjous on tehty noudattamatta maakaaressa esisopimukselle asetettuja muotomääräyksiä, ei tarjous velvoita ostajaa tai myyjää kaupan päättämiseen.

Silloin kuin kiinteistö kaupasta ei ole tehty kirjallista esisopimusta maakaaren säännöksiä noudattaen ja kaupan toinen osapuoli sittemmin kieltäytyy tekemästä kauppaa, on kieltäytyneen osapuolen korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset. Mikäli ostaja on maksanut maksanut käsirahan myyjälle, on myyjän kuitenkin palautettava käsiraha niiltä osin, kuin käsiraha ylittää edellä mainittujen  kustannusten määrän. Silloin, kun myyjä on kaupasta vetäytyvä osapuoli, tulee hänen luonnollisesti palauttaa koko käsiraha ostajalle. Toisin sanoen, silloin kuin kiinteistön kaupasta ei ole tehty esisopimusta maakaaren muotomääräyksiä noudattaen ei käsiraha voi tulla kokonaan menetetyksi, elleivät myyjälle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset todella vastaa maksetun käsirahan määrää.

Jos kiinteistön kaupasta on tehty esisopimus, jossa on sovittu käsirahan maksamisesta ja menettämisestä voi ostaja kaupasta vetäytyessään menettää koko käsirahan, riippumatta siitä millaiset kustannukset myyjälle kaupan peruuntumisesta aiheutuu. Sekä ostajan että myyjän onkin syytä olla tietoisia siitä, millaiset vaikutukset eri muodoissa tehdyllä tarjouksilla on. Mikäli myyjä haluaa käyttää käsirahaa sopimussakkoluonteisena seuraamuksena on kiinteistön kaupasta tehtävä esisopimus maakaaren muotomääräyksiä noudattaen eli samassa muodossa kuin kiinteistön kauppakirja tehdään.

Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

 

Yhteenveto

 • Käsirahan tarkoituksena on turvata kiinteistökaupan toteutuminen, mutta sen käyttö onnistuu myös esimerkiksi sopimussakkona, jos kauppa peruuntuu tai sille tulee esteitä.
 • Käsiraha määräytyy yleensä prosenttiosuutena kaupan hinnan mukaisesti.
 • Jos käsirahaa halutaan käyttää sopimussakkoluonteisena seurauksena, kiinteistön kaupasta täytyy tehdä esisopimus, joka noudattaa maakaaren muotomääräyksiä kauppakirjan lailla.
 • Käsiraha ei ole pakollinen, eikä sen maksaminen ole sidottuna esisopimuksen tekemiseen.

 

Summary in English

 • Down payment in estate sales is paid to secure the process of the purchase, but is can also be used as a contractual penalty, if the sale gets cancelled or the purchase is prevented from happening.
 • The down payment is usually determined from a specific percentage of the actual selling price of the estate.
 • If a down payment is planned to be used in a sense as a contractual penalty, making a preliminary sales contract that fills the same requirements as a sales contract sets, has to be made.
 • The down payment is not compulsory and it is not automatically binded to the preliminary sales contract.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Paljon käsirahaa kuuluu maksaa?

Käsirahan summa määräytyy tietyn prosenttiosuuden mukaan kiinteistön hinnasta, tai siitä voi sopia osapuolten välisesti.

2. Miten käsiraha toimii?

Käsirahan tarkoituksena on turvata kiinteistön kauppa. Se toimii vakuutena kaupasta enne lopun vastikkeen maksamista.

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]