Minilex - Lakipuhelin

Käsiraha kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupassa käytetään usein käsirahaa, jonka tarkoituksena on turvata kaupan toteutumista ja toisaalta toimia sopimussakon luonteisena sanktiona tilanteessa, jossa kaupanteosta vetäydytään sen jälkeen kun kaupasta on jo alustavasti sovittu. Käsiraha vastaa yleensä tiettyä prosenttiosuutta kaupasta, ja on kaupan toteutuessa osa kauppahintaa.

Käsirahan maksaminen ei ole kiinteistökaupassa pakollinen toimi. Myyjällä onkin oikeus saada kaupasta vetäytymisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvattua myös suoraan lain nojalla. Käsirahaa voidaan kuitenkin käyttää sekä tilanteessa, jossa kiinteistön kaupasta on tehty esisopimus että tilanteessa, jossa maakaaren mukaista esisopimusta ei ole tehty. Kiinteistön kaupan esisopimus velvoittaa osapuolia päättämään kaupan eli tekemään lopullisen kaupan. Mikäli ostotarjous on tehty noudattamatta maakaaressa esisopimukselle asetettuja muotomääräyksiä, ei tarjous velvoita ostajaa tai myyjää kaupan päättämiseen.

Silloin kuin kiinteistö kaupasta ei ole tehty kirjallista esisopimusta maakaaren säännöksiä noudattaen ja kaupan toinen osapuoli sittemmin kieltäytyy tekemästä kauppaa, on kieltäytyneen osapuolen korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset. Mikäli ostaja on maksanut maksanut käsirahan myyjälle, on myyjän kuitenkin palautettava käsiraha niiltä osin, kuin käsiraha ylittää edellä mainittujen  kustannusten määrän. Silloin, kun myyjä on kaupasta vetäytyvä osapuoli, tulee hänen luonnollisesti palauttaa koko käsiraha ostajalle. Toisin sanoen, silloin kuin kiinteistön kaupasta ei ole tehty esisopimusta maakaaren muotomääräyksiä noudattaen ei käsiraha voi tulla kokonaan menetetyksi, elleivät myyjälle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset todella vastaa maksetun käsirahan määrää.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos kiinteistön kaupasta on tehty esisopimus, jossa on sovittu käsirahan maksamisesta ja menettämisestä voi ostaja kaupasta vetäytyessään menettää koko käsirahan, riippumatta siitä millaiset kustannukset myyjälle kaupan peruuntumisesta aiheutuu. Sekä ostajan että myyjän onkin syytä olla tietoisia siitä, millaiset vaikutukset eri muodoissa tehdyllä tarjouksilla on. Mikäli myyjä haluaa käyttää käsirahaa sopimussakkoluonteisena seuraamuksena on kiinteistön kaupasta tehtävä esisopimus maakaaren muotomääräyksiä noudattaen eli samassa muodossa kuin kiinteistön kauppakirja tehdään.

Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa