Minilex - Lakipuhelin

Vastuunrajoitus- ja vastuuvapausehdot kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maakaaressa on säädetty kiinteistökaupan molemmille osapuolille lukuisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Osapuolet voivat kuitenkin tehdä niihin sopimuksella poikkeuksia, eli osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät aina lähtökohtaisesti sopimuksen perusteella.

Laissa suojataan kiinteistön ostajaa niin, että joistain ostajan oikeuksista, kuten oikeudesta vedota kiinteistön virheeseen, voidaan poiketa vain sopimalla yksilöidysti siitä, millä tavalla ostajan asema poikkeaa laissa säädetystä. Tämän takia ehdot, joilla pyritään rajoittamaan myyjän vastuuta, on laadittava huolellisesti, jotta ne ovat lainmukaisia. Esimerkiksi yleisluontoinen ehto, jonka mukaan kiinteistö myydään sellaisena kuin se on ja ostajalla ei ole oikeutta vedota virheisiin, ei ole kiinteistökaupassa sallittu.

Jos virheet on yksilöity kauppakirjassa, ostaja vahvistaa olevansa niistä tietoinen eikä voi yleensä myöhemmin vedota niihin virheenä. Jälkikäteen saattaa kuitenkin syntyä erimielisyyksiä siitä, mitkä virheet ostaja on tarkalleen ottaen hyväksynyt. On mahdollista, että rakennuksessa on esimerkiksi rakennusvirhe, josta on aiheutunut kosteusvaurio, mutta vain kosteusvaurio on havaittu ja merkitty kauppakirjaan. Tällöin on todennäköistä, että ostajan ei voida katsoa hyväksyneen myös rakennusvirhettä. Jotta mahdollisimman moni rakennuksen virheistä saadaan yksilöityä kauppakirjaan, on syytä harkita kuntotarkastuksen teettämistä. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että kuntotarkastuksessakaan ei aina havaita kaikkia virheitä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos rakennuksessa on virhe, josta kumpikaan osapuoli ei tiennyt eikä heidän olisi myöskään pitänyt tietää, kyseessä on salainen virhe. Tällaisista virheistä on luonnollisesti vaikea sopia etukäteen, ja suuri osa kiinteistökauppoihin liittyvistä erimielisyyksistä koskeekin juuri salaisia virheitä. Salaisen virheen perusteella ostajalla on yleensä oikeus hinnanalennukseen. Oikeuskäytännössä on kuitenkin linjattu, että rakennuksessa havaitut virheet, kuten kosteusvauriot, laajentavat ostajan selonottovelvollisuutta. Hinnanalennusta saattaa siis pienentää se, että ostajan on katsottu ottaneen tietoisen riskin ostaessaan rakennuksen, jossa on virheitä.

Ei kuitenkaan liene mitään estettä sille, että salaisen virheen varalta osapuolet sopivat esimerkiksi ylärajasta hinnanalennukselle. Kauppasopimuksen teossa on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota ehtojen kohtuullisuuteen, sillä kohtuuttomia ehtoja voidaan joissain tapauksissa sovitella.

Tiivistettynä voidaan todeta, että myyjän vastuuta rajoittavat ehdot ovat kiinteistökaupassa mahdollisia, mutta niitä laadittaessa on syytä kiinnittää huomiota lain yksilöintivaatimukseen sekä ehtojen kohtuullisuuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa