Minilex - Lakipuhelin

Sopimus kiinteistökaupasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökauppa on ostajan ja myyjän välinen sopimus, jolla saadaan omistusoikeus kiinteistöön. Siihen soveltuvat kaikki sopimusoikeudelliset periaatteet ja säännöt, ellei poikkeavia sääntöjä ole. Lähtökohtana on siis sopimusvapaus, mutta kiinteistön kaupassa sopimusvapautta on kuitenkin rajoitettu erityisesti muotosäännöksillä. Laissa on myös pakottavia säännöksiä kaupan ehdoista.

Jotta sopimus kiinteistön kaupasta on pätevä, sen on täytettävä tietyt vähimmäisedellytykset. Ensimmäisenä vähimmäisedellytyksenä voidaan pitää sopimuksen kirjallista muotoa. Sopimus kiinteistön kaupasta on siis tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on myös allekirjoitettava kauppakirja. Suullinen sopimus ei ole pätevä sopimus kiinteistön kaupasta. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti kaupankäyntijärjestelmässä.

Toinen välttämätön edellytys pätevälle kiinteistökaupalle on luovutustarkoitus eli se, että myyjän ja ostajan kesken on todella ollut tarkoitus lopullisesti luovuttaa omistusoikeus myyjältä ostajalle. Kolmas edellytys on luovutuksen kohteen määrittely. Kohde on siis yksilöitävä tarkasti. Esimerkiksi rekisterikiinteistön kohdalla riittävä selvitys on kiinteistötunnus tai rekisterinumero. Kauppakirjasta on käytävä ilmi kohteen sijaintikunta, maarekisterikiinteistön osalta kylä ja kiinteistön numero ja kaupunkikiinteistön osalta kaupunginosa, kortteli ja tontin numero.

Neljänneksi kaupan osapuolet eli ostaja ja myyjä on selvitettävä yksiselitteisesti kauppakirjassa. Ostaja ei voi huudattaa saantoa, jos myyjän henkilöstä on epäselvyyttä. Ostajan osalta on käytävä vähintään ilmi, kenen nimissä kauppa tehdään ja mahdollinen valtuutus. Viidenneksi kauppakirjassa on mainittava kauppahinta tai muu vastike. Riittävää on, että kauppahinta voidaan yksiselitteisesti laskea kauppakirjaan merkittyjen perusteiden mukaisesti. Maksutavasta voidaan lähtökohtaisesti sopia vapaasti. Jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, oikea kauppahinta määräytyy kauppakirjan perusteella. Myyjällä ei siis ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa