Minilex - Lakipuhelin

Sitovuus kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos kiinteistökaupan ostotarjousta ei ole tehty määrämuodossa kaupanvahvistajan vahvistamana, on kauppa mahdollista perua varsin vähäisin seurauksin. Kiinteistökaupan osto- ja myyntitarjoukset poikkeavatkin asunto-osakkeen tarjouksista, sillä kiinteistökauppa tai kiinteistökaupan esisopimus on tehtävä aina maakaaren mukaisessa määrämuodossa. Maakaari ei tunne osto- tai myyntitarjousta sellaisena sopimuksena, joka saisi aikaan osapuolen velvollisuuden sopia kiinteistökauppa. Ilman kaupanvahvistajan vahvistusta tehty osto- tai myyntitarjous ei siis velvoita myyjää tai ostajaa tekemään lopullista kauppaa. 

Tehty tarjous kuitenkin sitoo sen tehnyttä osapuolta silloin, kun kaupan toinen osapuoli on hyväksynyt tarjouksen. Tällaisessa tilanteessa tarjouksesta vetäytyminen aiheuttaa seuraamuksia. Maakaaressa onkin säännös siltä varalta, että toinen osapuoli vetäytyy kaupasta. Näin, jos osapuolet ovat sopineet kaupanteosta, mutta eivät ole laatineet maakaaren mukaista määrämuotoista sopimusta, vetäytyneen osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle ne kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista, kuten kaupanteon valmistelusta. Jos käsiraha on ehditty antaa, tulee osapuolen palauttaa käsirahan se osa, joka ylittää kohtuulliset kustannukset. Välillisiä kustannuksia osapuolen ei tarvitse korvata. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos kiinteistökaupasta on solmittu esisopimus, on toisella osapuolella oikeus vaatia toista osapuolta kanteella tekemään kauppa sovituin ehdoin. Lisäksi, jos esisopimus on tehty, tulee kaupasta vetäytyvän osapuolen maksaa toiselle osapuolelle korvausta sopimuksessa sovitun sopimussakon verran. Kiinteistökaupan kohdalla tulee kuitenkin muistaa, ettei sopimussakkomääräys sido kaupasta vetäytyvää osapuolta, ellei ostotarjousta ole tehty maakaaren velvoittamalla tavalla kaupanvahvistajan vahvistamana. Esisopimus on voimassa viisi vuotta sopimuksen tekopäivästä, jos sopimuksen voimassaoloaikaa ei ole määritetty.

Kiinteistökaupan purku tulee kyseeseen ainoastaan, jos kiinteistössä on merkitykseltään olennainen laatuvirhe, oikeudellinen virhe tai vallintavirhe.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa