Minilex - Lakipuhelin

Purkavat ja lykkäävät ehdot ovat kiinteistökaupassa mahdollisia


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistön kauppakirjassa on mahdollista sopia, että kauppa saadaan purkaa jollakin muulla kuin laissa tarkoitetulla perusteella. Siinä voidaan myös sopia, että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes kauppahinta on maksettu tai muu ehto on toteutunut.

Kyseisiä määräyksiä kutsutaan purkaviksi ja lykkääviksi ehdoiksi. Mainitut ehdot eivät kuitenkaan ole sitovia, jos niitä ei ole otettu kauppakirjaan. Ehdot eivät myöskään ole voimassa siltä osin kuin ne on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei kyseisen ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta.

Sen sopijapuolen, joka haluaa vedota ehtoon, on esitettävä vaatimuksensa tuomioistuimessa. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle tulee näin panna vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä. Muutoin kiinteistön omistusoikeus siirtyy lopullisesti ostajalle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa