Minilex - Lakipuhelin

Ostajan oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä myyjän viivästyessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän viivästyksellä irtaimen kaupassa tarkoitetaan sitä, että myyjä luovuttaa tavaran liian myöhään tai ei luovuta sitä ollenkaan. Viivästyksestä huolimatta ostajalla on oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia myyjää täyttämään sopimuksen, eli luovuttamaan tai toimittamaan kaupan kohteena oleva tavara ostajalle. Ostaja kuitenkin menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä, jos hän on passiivinen eli viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämisessä.

Ostajalle on oikeus siihen, että myyjä luovuttaa tavaran ostajalle virheettömänä viivästyksestä huolimatta. Mikäli ostaja on ollut aktiivinen ja ottanut yhteyttä myyjään kohtuullisessa ajassa, eikä myyjä haluakaan enää täyttää sopimusta, on ostajalla viime kädessä oikeus nostaa kanne tuomioistuimessa. Ostaja voi siten vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä, jonka toteutumisessa ulosottoviranomaiset voivat mahdollisesti auttaa.

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa. Tällainen tilanne tulee kyseeseen, jos kaupan kohteena ollut ainutlaatuinen esine tuhoutuu. Jos kaupan kohteena ollut kaunis maalaus suomalaisesta järvimaisemasta syystä tai toisesta tuhoutuu, myyjää ei voida luonnollisesti velvoittaa luovuttamaan kyseistä esinettä.

Myyjä voi vapautua velvollisuudestaan pysyä sopimuksessa, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle sopimuksen täyttämisestä koituvaan etuun. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa kuitenkin vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen. Uhrausten on oltava selvästi kohtuuttomia, mikä ratkeaa tapauskohtaisen arvioinnin avulla, kun otetaan kaikki olosuhteet huomioon.

Myyjällä on myös mahdollisuus tiedustella ostajalta, hyväksyykö tämä viivästyksestä huolimatta määrätyssä ajassa tapahtuvan tavaran luovutuksen. Jos myyjä on menetellyt näin, ja ostaja hyväksyy sen, kauppaa ei saa purkaa. Kauppaa ei saa myöskään purkaa, jos ostaja ei vastaa kohtuullisessa ajassa myyjän tiedusteluun tai ilmoitukseen, ja jos myyjä täyttää sopimuksen ilmoittamassaan ajassa.

Mahdollisia erilaisia tilanteita ja seuraamuksia on erittäin paljon. Tämän vuoksi kaupassa olevia epäselvyyksiä ja sen mahdollisia seuraamuksia on vaikea hahmottaa. Tarvittaessa kannattaa soittaa Minilexin lakipuhelimeen ja kysyä neuvoa meiltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa