Minilex - Lakipuhelin

Oikeudellinen virhe tavarassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudellinen virhe tarkoittaa sitä, että sivullisella, eli jollakin muulla kuin myyjällä, on omistus-, pantti- tai muu oikeus myytyyn tavaraan. Lisäehto oikeudelliselle virheelle on lisäksi se, että kaupantekohetkellä ei nimenomaisesti sovittu myyjän ja ostajan kesken, että ostajan on vastaanotettava tavara sivullisen oikeudesta johtuvin rajoituksin.

Oikeudellisen virheen edellytyksenä näin ollen on, että sivullisen oikeus rajoittaa ostajan oikeusasemaa, eikä ostaja ole suostunut tällaisen rajoituksen olemassaoloon. Käytännössä yleisin oikeudellisen virheen tilanne on sellainen, jossa myyjä myy tahallaan jonkun toisen omistaman tavaran. Mikäli tavara myydään panttioikeudesta huolimatta, voivat myyjä sekä ostaja yleensä sopivat tällöin normaalia alemmasta hinnasta rasitteen vuoksi. Tällöin kyseessä ei ole oikeudellinen virhe.

Oikeudelliseen virheeseen liittyvät säännökset tulevat lähtökohtaisesti sovellettaviksi silloin, kun tavara on luovutettu sivullisen oikeudesta huolimatta. Ostajalla ei ole erityistä velvollisuutta selvittää, kohdistuuko tavaraan mahdollisesti sivulliselle henkilölle kuuluvia oikeuksia. Ostajalla on myös aina oikeus korvaukseen vahingosta, joka johtuu kaupantekohetkellä olemassa olleesta oikeudellisesta virheestä, jos hän on ollut vilpittömässä mielessä. Vilpittömällä mielellä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että ostaja ei tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää virheen olemassaolosta.

Ostaja voi oikeudellisen virheen tilanteessa myös turvautua tavaran virheestä seuraaviin oikeuksiin. Hän voi vaatia myyjää korjaamaan virheen, jolloin sivullisen oikeus ei enää rajoita ostajan oikeutta. Samoin ostaja voi vaatia uutta suoritusta tai hinnanalennusta. Kaupan voi purkaa oikeudellisen virheen seurauksena, jos virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Ostajalla on lisäksi aina oikeus vahingonkorvaukseen kaupantekohetkellä olleen oikeudellisen virheen johdosta, mikäli ostaja ei tiennyt eikä olisi pitänytkään tietää kyseisen virheen olemassaolosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa