Minilex - Lakipuhelin

Ostajan velvollisuudet irtaimen kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtaimen tavaran kauppassa myös ostajan tulee täyttää tietyt laissa edellytetyt velvollisuudet. Ostajan on ensinnäkin maksettava kauppahinta ja toiseksi myötävaikutettava kaupan syntymiseen. Lisäksi ostaja ja myyjä voivat sopia tapauskohtaisesti keskenään lisävelvoitteista ostajalle (tai myyjälle). Ostajalle on esimerkiksi voitu asettaa velvollisuus olla myymättä tavaraa edelleen. Ostajalla ei ole ennakkotarkastusvelvollisuutta kaupan kohteena olevaa tavaraa kohtaan, vaan kyseessä on pikemminkin oikeus suorittaa ennakkotarkastus.

Ostajan ensisijaisena velvollisuutena on maksuvelvollisuuden täyttäminen eli kauppahinnan maksaminen. Maksun viivästyminen saattaa synnyttää velvollisuuden muun muassa vahingonkorvaukseen tai viivästyskoron suorittamiseen. Myyjälle voi syntyä myös oikeus purkaa kauppa, jos ostaja viivyttelee kohtuuttoman kauan kauppahinnan maksussa.

Ostajan velvollisuutena on myös myötävaikuttaa kauppaan. Myötävaikuttamisella tarkoitetaan sitä, että ostaja omalla toiminnallaan ei vaikeuta kauppojen loppuunsaattamista, vaan pikemminkin edesauttaa sitä esimerkiksi noutamalla tavaran ajoissa myyjältä. Ostaja täyttää myötävaikutusvelvollisuutensa, kun hän toimii siten, kuin ovat myyjän kanssa sopineet.

Ostajan velvollisuudet vaikuttavat esimerkiksi siihen, onko ostajalla mahdollista esittää vaatimuksia sopimusrikkomuksen vuoksi kauppatilanteessa. Toisaalta ostaja voi omalla toiminnallaan joutua korvausvelvolliseksi myyjään nähden, mikäli hän on laiminlyönyt velvollisuutensa. Mikäli sinulla on kysyttävää ostajan velvollisuuksiin liittyen, kannattaa kääntyä Minilexin lakimiesten puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa