Minilex - Lakipuhelin

Tavaran virheen oikaisu

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli tavarassa on virhe, on myyjä velvollinen oikaisemaan kyseisen virheen. Virheen oikaisu voi tapahtua joko niin, että myyjä korjaa virheen omalla kustannuksellaan tai siten, että myyjä uusii toimituksen eli toimittaa ostajalle uuden, virheettömän tavaran virheellisen tavaran tilalle.

Virheen oikaisu voi tulla kysymykseen sekä ostajan että myyjän aloitteesta. Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen siten, että ostajalle ei aiheudu siitä kustannuksia. Myyjän ei tarvitse oikaista virhettä kuitenkaan silloin, kun oikaisusta aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Esimerkiksi, jos kaupan kohteena olleessa vanhahkossa raivaussahassa ilmenee virhe, voi myyjä vapautua oikaisuvelvollissuudestaan, jos varaosia ei ole enää saatavilla.

Toisaalta myyjälläkin voi olla intressi virheen oikaisun suorittamiseen, jotta tämä välttyisi kaupan purkamiselta tai hinnanalennukselta. Vaikka ostaja ei vaatisi virheen korjaamista tai uutta toimitusta, myyjä saa omalla kustannuksellaan korjata virheen tai uusia toimituksen, jos se on mahdollista aiheuttamatta ostajalle olennaista haittaa ja ilman vaaraa siitä, ettei ostaja saa myyjältä korvausta hänelle aiheutuvista kustannuksista.

Myyjän oikeus oikaista virhe ei ole poikkeukseton. Myyjä ei nimittäin saa vedota siihen, että hänelle ei ole annettu tilaisuutta virheen korjaamiseen tai uuteen toimitukseen, jos ostaja on korjauttanut virheen, eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottamaan myyjän oikaisevan sitä.

Virheen oikaisulla voi olla vaikutusta myyjän suoritettavaksi tulevan vahingonkorvauksen määrään, sillä virheen nopea oikaiseminen voi vähentää virheestä ostajalle aiheutuvaa vahinkoa. Virheen korjaaminen ja uusi toimitus ovat usein vaihtoehtoisia, mutta voivat tulla kyseeseen myös peräkkäin. Esimerkiksi ostajan vaatiessa virheen korjaamista, myyjällä on oikeus sen sijaan uusia toimitus. Tällöin myyjä voi välttää sen, että tavaran virhettä ei saada useista yrityksistä huolimatta korjattua ja hän joutuu lopulta uusimaan toimituksen.

Jos ostaja vaatii virheen korjaamista tai uuden tavaran toimittamista, hänen on ilmoitettava vaatimuksestaan myyjälle samalla, kun hän reklamoi myyjälle eli ilmoittaa tavaran virheestä tai kohtuullisessa ajassa sen jälkeen. Muutoin ostaja menettää oikeutensa vaatia virheen oikaisua, ellei myyjä ole menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »