Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edellytykset kaupan purkamiselle ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella ovat tiukemmat, kuin edellytykset turvautua pysäyttämisoikeuteen. Kaupan purku edellyttää ensinnäkin, että purkamiseen oikeuttavan sopimusrikkomuksen tapahtuminen on käynyt selväksi ja toiseksi, että sopimusrikkomus on ollut olennainen.

Milloin on selvää, että sopimusrikkomus tulee tapahtumaan? On täysin mahdotonta luetella kyseisiä tilanteita, jonka vuoksi on arvioitava huolella, ennen kuin purkaa kaupan ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella. Esimerkiksi, jos toinen osapuoli on kirjallisesti myöntänyt, että ei kykene toimittamaan tilattua tavaraa sopimuksen mukaisesti, saattaa käsillä olla purkuperuste. KIrjallistakaan suostumusta ei tietenkään välttämättä tarvita, mutta se helpottaa omaa näyttötaakkaa, kun perustellaan kaupan purkua. Vastapuoli ei välttämättä myönnä, että sopimusrikkomus on tulee tapahtumaan.

Olennaisuuden arviointiin vaikuttaa se, miten keskeinen rikottu velvoite oli sopimuksen kokonaisuudessa. Toisin sanoen, jos osapuoli rikkoo jotain sopimuksen ehtoa, joka ei vaikuttaisi erityisen paljon kaupan toteutumiseen, ei kyseinen sopimusrikkomus ole riittävä peruste purkaa sopimusta tai edes välttämättä käyttää pysäyttämisoikeutta. Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan toisen osapuolen suoritushäiriötä, jossa osapuoli ei toteuta sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.

Ennen kaupan purkua on syytä kulla vastapuolta ja kysyä tilanteesta. Jos vastapuoli myöntää vaikeutensa, mutta asettaa hyväksyttävän vakuuden turvatakseen esimerkiksi kauppahinnan maksamisen, tällöin ei katsota syntyvän purkuperustetta. On tärkeää myös tietää, että konkurssitilanteissa konkurssipesältä on tiedusteltava, haluaako pesä sitoutua kauppaan. Tällöin konkurssipesän asettaessa riittävän vakuuden, ei kauppaa luonnollisesti voi purkaa. Konkurssi ei näin ollen ole automaattisesti purkuperuste.

Ennakoidun sopimusrikkomuksen tilanteet ovat usein varsin hankalia. Tarvittaessa kannattaa kysyä ammattilaiselta apua, mikäli kohdallesi sattuu kyseinen haastava tilanne.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa