Minilex - Lakipuhelin

Oikeus hinnanalennukseen irtaimen kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli irtaimen kaupan kohteessa on virhe, ostajalla on oikeus tietyin edellytyksin vaatia, että virhe korjataan, virheellisen kohteen tilalle toimitetaan uusi kohde tai että ostaja saa hinnanalennusta. Virheen ollessa olennainen, ostaja voi purkaa kaupan. Lisäksi ostaja voi vaatia vahingonkorvausta. Jotta ostajalla olisi oikeus vaatia jotain edellä mainituista seuraamuksista, on kaupan kohteessa olevan virheen tullut johtua muusta, kuin ostajasta tai tämän puolella olevasta seikasta.

Hinnanalennusta ostaja voi vaatia, mikäli kaupan kohteessa olevaa virhettä ei voi korjata tai uusi toimitus ei tule kyseeseen. Jos tavara on ostettu käytettynä huutokaupasta, se kuitenkin myydään lähtökohtaisesti "sellaisena kun se on". Hinnanalennus sopii hyvin tilanteisiin, joissa tavarassa oleva virhe ei sinänsä haittaa tavaran käyttöä tai ulkomuotoa, mutta joissa korjaus ei ole mahdollinen.
Hinnanalennus vastaa lähtökohtaisesti virheellisen ja sopimuksen mukaisen tavaran arvon erotusta luovutusajankohtana. Hinnanalennus vastaa määrältään toisin sanoen kaupan kohteessa olevan virheen taloudellista arvoa.

Jotta ostaja voi saada hinnanalennusta, tulee hänen vaatia sitä myyjältä. Ostajan tulee tarkastaa tavara luovutuksen jälkeen hyvän tavan mukaisesti niin pian, kuin mahdollista. Mikäli ostaja havaitsee tavaran olevan sopimuksesta poikkeava, tulee hänen tehdä reklamaatio kohtuullisessa ajassa, kun havaitsi virheen tai olisi pitänyt se havaita. Ostaja ei kuitenkaan menetä oikeuttaan virheeseen vetoamiseen, mikäli myyjä on toiminut törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Kaivatessasi lisätietoa kaupan kohteessa olevaan virheeseen vetoamisesta, voit kääntyä lakipuhelimen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »