Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen esineen kauppa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Irtaimen esineen kauppa tarkoittaa sopimusta, jossa myyjä luovuttaa esineen omistusoikeuden ostajalle rahavastiketta vastaan. Irtaimen kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi ja se voidaan tehdä asianosaisten haluamalla tavalla. Vapaamuotoinen oikeustoimi tarkoittaa, että kauppa on pätevä huolimatta siitä, onko se tehty suullisesti tai kirjallisesti. Sopimuksen tekemisessä tyyppillisesti toinen sopijapuolista antaa tarjouksen ja vastapuoli hyväksyy tämän antamalla tarjoukseen hyväksyvän vastauksen. Myös sopijapuolten välinen käytäntö voidaan ottaa huomioon tietyissä tapauksissa tahdonilmaisuna. Irtaimen kauppaa on säännelty useissa eri laissa, joista yhtenä keskeisenä voidaan mainita kauppalaki. 

Jos irtaimen esineen kaupassa kaupan kohteena on yksilöllisesti määrätty esine, kutsutaan kauppaa erityisesineen kaupaksi. Erityisesineen kauppa tulee kysymykseen tapauksissa, joissa kaupan kohteena on esimerkiksi tietty käytetty auto tai määrätty taideteos. Kaupan kohde on voitu myös määritellä erityisesineen kauppaa yleisemmin vain tavaran laadun ja määrän osalta. Tällaisessa tilanteessa kauppaa kutsutaan hankinnaksi eli lajitavaran kaupaksi. Hankinnassa ei ole yksilöity esineitä, jotka myyjän on toimitettava ostajalle, koska myyjä saa itse valita toimitettavat esineet. Vaatimuksena kumminkin on, että ne täyttävät laatu- ja määrävaatimukset. Kun kaupan kohteena on esimerkiksi kaksi tietyn merkkistä autoa tai kuormallinen halkoja, on kyseessä lajitavaran kauppa.

Lisätietoa irtaimen esineen kaupasta kannattaa vielä erikseen kysyä Minilexin lakimiehiltä. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »