Minilex - Lakipuhelin

Abstrakti virhearviointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos sopimuksesta tai siihen liittyvistä olosuhteista ei ole saatavissa apua arvioitaessa tavarassa olevaa mahdollista virhettä, joudutaan arvioinnin kohteena olevaa tavaraa vertailemaan muihin samantyyppisiin tavaroihin virheen selvittämiseksi. Tämänkaltaista arviointia kutsutaan abstraktiksi virhearvioinniksi.

Tällaiseen virhearviointiin nojaava tavaran virheellisyys voi johtua eri syistä. Pääsääntö abstraktia virhearviointia koskien on, että tavaralla on oltava sellaiset ominaisuudet, jotka mahdollistavat kyseisen tavaran käyttämisen normaalilla tavalla kaikkiin niihin tarkoituksiin, joihin vastaavia tavaroita yleensä käytetään. Näihin tavaran ominaisuuksiin sisältyy myös kestävyysvaatimus. Tavaran tulee olla tavanomaisella tavalla toimintakelpoinen kohtuullisen ajan. Kohtuullisen ajan arviointi on varsin tapauskohtainen, sillä arvioinnissa on otettava huomioon monia tosiseikkoja, kuten tavaran laatu ja sen hinta.

Yksityiskohtien suhteen ei ole mahdollista turvautua virhearvioinnissa vain abstraktiin virhearviointiin, sillä sen avulla ei voida saada selville, millaiset täsmälliset laatuvaatimukset tavaran on täytettävä. Virhearviointi onkin yksittäisen tapauksen kokonaisarviointia, jonka lähtökohtana on sopimus. Abstrakti virhearviointi onkin hyvä täydentävä keino arvioitaessa tavaran virhettä.

Abstraktiin virhearviointiin liittyy myös säännös tavaran pakkauksesta. Jollei sopimuksesta muuta ilmene, tavaran on oltava pakattuna tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla. Kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan edellytetä tavaran pakkausta, vaan edellytyksenä on, että pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi. Mikäli pakkaus on tarpeen tavaran suojaamiseksi, voivat virheen seuraamukset tulla kysymykseen huonosti pakatun tavaran kohdalla. Jos älypuhelin vahingoittuu puutteellisen pakkauksen vuoksi, on tällöin tavarassa virhe, vaikka vahinko sattuisi vasta vaaranvastuun siirryttyä ostajalle.

Mikäli tavara on myyty ”sellaisena kuin se on”-ehtoa käyttäen, ne vaatimukset, joita tavaralle voidaan antaa abstraktin virhearvioinnin perusteella, alentuvat. Vaikka tavara on myyty kyseistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan olevan virhe, jos tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Virhearviointi kytkeytyy tässä tapauksessa yksittäisen tapauksen olosuhteisiin.

Abstraktin virheen alaisuuteen lasketaan näin ollen hyvin monenlaiset tavarassa olevat virheet. Olennaista arvioinnissa on tavaralle asetettavat yleiset vaatimukset. Yleisten vaatimusten arviointi on joskus hyvinkin tapauskohtaista ja siten myös vaativaa, koska huomioon otettavia seikkoja on paljon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa