Minilex - Lakipuhelin

Takuu irtaimen kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Erilaiset takuut ovat hyvin tavallisia irtaimen kaupassa. Takuu on myyjän vapaaehtoisesti ostajalle antama etu. Antamalla takuun myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta ja muista ominaisuuksista määritellyn ajan, mikäli tavara tänä aikana huonontuu takuussa mainitulla tavalla. Vastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä pystyy näyttämään, että tavaran huonontuminen johtuu vääränlaisesta käsittelystä, tapaturmasta tai muusta ostajasta johtuvasta seikasta.

Takuulla ei voida rajoittaa ostajalle lain mukaan kuuluvia oikeuksia. Takuusta on tästä syystä käytävä ilmi nämä ostajan lainmukaiset oikeudet ja se, ettei takuu rajoita niitä. Takuussa tulee myös ilmoittaa sen antaja, voimassaoloaika ja -alue sekä muut tarpeelliset tiedot, jotta ostaja voi esittää takuuseen perustuvia vaatimuksia. Takuu voidaan antaa vapaamuotoisesti. Mikäli ostaja pyytää, on se annettava kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät ostajan saatavilla.

Tärkeää on näin ollen muistaa, että takuulla ei voida rajoittaa kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta. Takuun on oltava lisäetu ostajalle. Takuun on siten annettava ostajalle samat tai paremmat edut, kuin mitä laista seuraa. Usein kuluttajat luulevat myyjän vastuun virheistä päättyvän takuun päätyttyä, vaikka näin ei kuitenkaan aina ole. Takuun päättyessä vastuu virheistä määräytyy kuluttajansuojalain perusteella.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »