Minilex - Lakipuhelin

Valtakirja irtaimen kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtaimen tavaran kaupassa tavaran myyjä voi valtuuttaa toisen henkilön toiminaan puolestaan. Myös tavaran ostaja voi valtuuttaa toisen henkilön ostamaan tavaran puolestaan. Valtuutus voidaan tehdä valtakirjalla. Valtakirja on asiakirja, jonka valtuutettu esittää sille henkilölle, jonka kanssa hän ryhtyy tekemään valtuuttajan puolesta oikeustoimia. Valtuutettu ostaja näyttää siten valtakirjan myyjälle tai valtuutettu myyjä ostajalle. Myös molemmat, myyjä että ostaja, voivat olla valtuutettuja, jolloin kummankin tulee kauppaa tehtäessä osoittaa valtakirja, johon heidän toimivaltansa perustuu.

Valtakirjan sisältö voi vaihdella. Valtakirjassa voidaan yksilöidä tietty oikeustoimi, jota varten valtakirja on annettu sekä henkilö, jolla on toimivaltuudet tässä oikeustoimessa valtakirjan nojalla. Myyjä tai ostaja voi siten valtuuttaa jonkun toimimaan puolestaan tietyn tavaran kaupassa. Valtakirja voi olla myös avoin valtakirja. Tällöin siinä ei yksilöidä tiettyä oikeustointa eikä myöskään tiettyä henkilöä, jolla on toimivaltuus valtakirjan nojalla. Avoin valtakirja on vain päivätty ja sen antajan allekirjoittama asiakirja. Määrättyihin oikeustoimiin tarvitaan yksilöity valtakirja. Näin ollen avoin valtakirja ei ole paras mahdollinen irtaimen kauppaa varten tehtävään valtuutukseen. Avoin valtakirja on usein riittävä valtuutus hoidettaessa toisen henkilön asioita esimerkiksi viranomaisten luona.

Näiden lisäksi valtakirja voi olla yleisvaltakirja, joka perustaa valtuutetulle laajan kelpoisuuden toimia valtuuttajan puolesta. Yleisvaltakirjassa on lueteltu ne oikeustoimet, joihin valtuutettu on oikeutettu ryhtymään valtuuttajan puolesta. Valtuutetulla on myös oikeus tehdä ”muita samankaltaisia oikeustoimia”. Valtuutettu voi siten yleisvaltakirjan perusteella nostaa esimerkiksi valtuuttajan puolesta kanteen tuomioistuimessa. Näin valtuutettu voi irtaimen kaupassa itse tavaran myynnin lisäksi toimia myös jälkeenpäin esiintyvissä riidoissa valtuuttajan puolesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa