Minilex - Lakipuhelin

Kauppalaki koskee irtaimen omaisuuden kauppaa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kauppalaki yleislakina sääntelee irtaimen omaisuuden kauppaa ja sen tarkoituksena on määritellä yleiset ehdot muun muassa tavaran luovutuksesta, tavaran ominaisuuksista sekä sopimusrikkomuksen seuraamuksista. Kauppalain säännöksiä sovelletaan, jollei osapuolten välisestä sopimuksesta, kaupan osapuolten käytännöstä, kauppatavasta tai muusta tavasta muuta johdu. Kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välistä kauppaa sääntelee lisäksi kuluttajansuojalaki eikä kauppalakia sovelleta silloin, mikäli kuluttajansuojalaista johtuu muuta. 

Ostajalle sekä myyjälle asetetaan kauppalaissa velvollisuuksia, jotka osapuolten tulee toteuttaa kaupan osalta. Ostajan on maksettava myyjälle sopimuksen mukainen kauppahinta. Tämän lisäksi ostajan tulee myötävaikuttaa kaupan toteutumiseen niin, että myyjällä on mahdollisuus täyttää omat velvollisuutensa. Ostajan tulee myötävaikutusvelvollisuutensa vuoksi noutaa tai muutoin vastaanottaa tavara sopimuksen mukaisesti. Myyjän tulee pääsääntöisesti kauppalain mukaan luovuttaa tavara ostajalle tai pitää se ostajan noudettavissa siellä, missä hänellä on liikepaikka. Myyjällä voi olla velvollisuus myös kuljettaa tavara ostajan luokse. Tavaran tulee tämän lisäksi vastata laadultaan ja ominaisuuksiltaan, mitä voidaan katsoa sovitun. 

Mikäli osapuolet eivät täytä sopimusvelvoitteitaan tai tavarassa on muutoin virhe, on kauppalain mukaan heillä mahdollisuus vaatia esimerkiksi kaupan purkamista tai vahingonkorvausta. Lisätietoa irtaimen kauppaa koskevissa kysymyksissä antavat Minilexin lakimiehet, joihin kannattaa olla yhteydessä epäselvien tilanteiden osalta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »