Minilex - Lakipuhelin

Tavarasta huolehtiminen toisen lukuun

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan tavaran ollessa myyjän hallinnassa, on myyjällä velvollisuus huolehtia kohtuullisin toimenpitein ja huolellisesti tavarasta ostajan lukuun. Sama myyjän huolehtimisvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa tavaraa ei luovuteta ostajan hallintaan muun ostajan puolella olevan seikan vuoksi. Tavarasta on huolehdittava siten, kuin sellaisesta tavarasta pidetään huolta yleensäkin: esimerkiksi eläimiä on luonnollisesti ruokittava ja pestävä säännöllisesti.

Ostajallakin voi olla velvollisuus huolehtia tavarasta. Siinä tapauksessa, että ostaja haluaa torjua vastaanottamansa tavaran, hänen tulee ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin huolehtiakseen tavarasta. Tällöin ostaja huolehtii tavarasta myyjän lukuun eli kustannukset tavaran järkevästä säilyttämisestä lankeavat lopulta myyjälle. Ostajan tulee huolehtia tavarasta myyjän lukuun myös silloin, kun ostaja haluaa torjua tavaran, joka on lähetetty hänelle ja jota pidetään hänen saatavillaan määräpaikkakunnalla. Huolenpitovelvollisuus syntyy tässä tapauksessa vain, jos tavarasta huolehtiminen myyjän lukuun on mahdollista kauppahintaa maksamatta sekä ilman kohtuuttomia kustannuksia ja kohtuutonta haittaa. Tällaista velvollisuutta ei kuitenkaan synny, mikäli myyjä tai joku muu, joka voi hänen puolestaan huolehtia tavarasta, on määräpaikkakunnalla.

Joskus toinen kaupan sopijapuolista (myyjä tai ostaja), joka on velvollinen huolehtimaan tavarasta, voi jättää tavaran vastapuolen lukuun sivullisen säilytettäväksi. Tällöin, jos säilyttäjän valinnassa on noudatettu huolellisuutta, huolenpitoon velvollinen sopijapuoli ei ole vastuussa tavarasta sen jälkeen, kun säilyttäjä on sen vastaanottanut.

Sillä sopijapuolella, joka on huolehtinut tavarasta vastapuolen lukuun, on oikeus saada korvaus huolenpidosta aiheutuneista tarpeellisista kuluista ja muista kustannuksista. Hän saa myös pidättää tavaran itsellään, kunnes korvaus maksetaan tai siitä asetetaan hyväksyttävä vakuus.

Sopijapuoli, joka on velvollinen huolehtimaan tavarasta, voi myös tietyissä tilanteissa myydä tavaran. Tämä oikeus on, jollei hän ilman huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa voi jatkaa tavarasta huolehtimista tai jos vastapuoli viivyttelee kohtuuttomasti tavaran hallintaan ottamisessa, kauppahinnan maksamisessa tai huolenpitokustannusten korvaamisessa. Samoin, jos tavara on altis nopealle tuhoutumiselle tai huononemiselle tai jos huolenpito tulee kohtuuttoman kalliiksi, tavara on, mikäli mahdollista, myytävä. Esimerkiksi tietyt elintarvikkeet voivat olla alttiita nopealle huononemiselle. Tavaraa myytäessä on noudatettava huolellisuutta ja ennen myyntiä on asiasta ilmoitettava vastapuolelle, mikäli se on mahdollista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa