Minilex - Lakipuhelin

Ostajan ennakkoviivästys kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajan ennakkoviivästyksessä ostajan taloudellinen asema heikkenee niin merkittävästi ennen kauppahinnan tai sen osan erääntymistä maksettavaksi, että voidaan olettaa ostajan olevan kykenemätön suorittamaan velkaansa myyjälle. Myyjällä on tällöin oikeus purkaa kauppa, mikäli kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona.

Ostajan ennakkoviivästyksen tulee olla ilmeinen. Tämä edellytys täyttyy esimerkiksi silloin, jos ostaja on kaupan tekemisen jälkeen asetettu konkurssiin tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi. Sen sijaan esimerkiksi velkajärjestelymenettelyn aloittaminen ei merkitse ennakkoviivästykseen joutumista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Ennakkoviivästykseen joutuminen on mahdollista myös silloin, kun on muutoin kuin edellä mainituin tavoin ilmeistä, ettei ostaja tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan. Tätä säännöstä sovellettaessa mahdollinen velkajärjestelymenettely voidaan siten ottaa huomioon.

Myyjällä ei ole purkuoikeutta, jos maksamatta oleva kauppahinta ei ole määrältään olennainen tai jos siitä asetetaan hyväksyttävä vakuus kohtuullisessa ajassa maksukehotuksen antamisen jälkeen. Mikäli kauppa kuitenkin puretaan, myyjällä on lisäksi oikeus saada korvaus vahingostaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa