Minilex - Lakipuhelin

Onko määräala kiinteistö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistö on kiinteä esine ja sillä tarkoitetaan yleisesti kiinteistörekisteriin merkittävää maanomistuksen yksikköä. Määräala taasen on rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä. Määräalaa ei ole esineoikeudellisessa mielessä pidetty esineenä, koska se ei ole rekisteriyksikkö. Määräalasta on katsottu muodostuvan itsenäinen kiinteä esine eli kiinteistö vasta lohkomisen tapahduttua. Arkikielessä kuitenkin termiä kiinteistö käytetään usein virheellisesti, mikä saattaa johtaa sekaannuksiin.

Kuten edellä on mainittu, määräala on kiinteistön rajoiltaan määrätty alue. Määräalan yleinen syntymismuoto on se, kun kiinteistöstä luovutetaan osa jollekin toiselle osapuolelle; esimerkiksi, jos henkilö A määrittelee omistamastaan tontista alueen, jonka myy henkilölle B, jolloin tämä B: ostama alue on siis määräala. Määräala ei siis itsessään ole kiinteistö, mutta sen luovuttamiseen sovelletaan samoja oikeussääntöjä kuin kiinteistönkin luovuttamiseen. Toisin sanoen edellä mainitussa kaupassa tulee A:n ja B:n välillä olla solmittu vastaavanlainen sopimus kuin he olisivat solmineet kiinteistön kaupassa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Määräala tulee myös lainhuudattaa kuten kiinteistökin. Määräalan omistusoikeus merkitään siis lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun lainhuuto tulee vireille, määräalasta muodostuu kiinteistö lohkomisen myötä. Voidaan siis todeta, että aiemmin käyttämässämme esimerkkitapauksessa B ostaa A:lta määräalan, josta muodostuu tontti eli kiinteistö lohkomisen seurauksena, kun B:n ostama määräala on lainhuudatettu.

Yksinkertaisuudessaan voidaan siis todeta, ettei määräala itsessään muodosta kiinteistöä, mutta sitä on kohdeltava mm. luovutustilanteissa kuin kiinteistöä. Lopulta lohkomisen jälkeen määräalasta muodostuu oma, erillinen kiinteistö.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa