Minilex - Lakipuhelin

Myyjän tiedonantovelvollisuus asunto- ja kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntoa myytäessä myyjän on kerrottava ostajalle kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Myyjän on ilmoitettava kaikista vioista ja puutteista, jotka eivät ole tavanomaisessa tarkastuksessa havaittavissa. Myyjän tiedonantovelvollisuus kytkeytyy asunnon virhevastuuseen. Asunnossa katsotaan olevan virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut ennen kaupantekoa tai tämä on jättänyt antamatta tietoa jostakin asunnon erityisestä seikasta ja sen voidaan olettaa vaikuttaneen kaupasta päättämiseen. Virheellinen tieto voi koskea esimerkiksi asunnon kuntoa, ominaisuuksia, kokoa, varustusta, rakenteita, materiaaleja, laatua tai soveltuvuutta tarkoitukseensa. Sellaisista seikoista ei kuitenkaan tarvitse mainita, jotka ovat vaivatta ostajan havaittavissa asuntoon tutustuttaessa.

Kiinteistön kaupassa myyjän tiedonantovelvollisuus on laajempi kuin asuntokaupassa. Tiedonantovelvollisuus koskee erityisesti niitä seikkoja, joiden perusteella kiinteistö poikkeaa vastaavanlaisista kiinteistöistä. Kiinteistössä katsotaan olevan virhe, jos myyjä on antanut virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennuksen kunnosta, rakenteista taikka muusta seikasta, jonka voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Vastuuta ei poista se, ettei myyjä itsekään tiennyt asian oikeaa laitaa. Kiinteistössä on virhe myös silloin kun myyjä jättää antamatta tiedon kiinteistön arvoon tai käyttöön vaikuttavasta seikasta, josta myyjä on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää ja tämä vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Myyjän tulee myös oikaista havaitsemansa ostajan virheelliset käsitykset jostakin kiinteistön ominaisuudesta. Sellaisista seikoista ei kuitenkaan tarvitse antaa tietoa, jotka ovat vaivatta havaittavissa kiinteistöön tutustuttaessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Virheen johdosta ostaja on oikeutettu hinnanalennukseen tai jos virhe on olennainen, kaupan purkuun. Lisätietoja virhevastuusta ja tiedonantovelvollisuudesta saat lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa