Minilex - Lakipuhelin

Miten kiinteistön kauppa on tehtävä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti ja myyjän ja ostajan on allekirjoitettava kauppakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjän ja ostajan tiedot sekä kauppahinta tai muu vastike. Jos kiinteistön kauppaa ei tehdä edellä mainitulla tavalla, ei kauppa ole sitova.

Kauppa voidaan kuitenkin halutessaan tehdä myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Myyjän on tällöin merkittävä sähköisen kauppakirjan luonnokseen lomakkeessa edellytetyt tiedot ja muut kaupan ehdot sekä hyväksyttävä luonnos. Jos ostaja haluaa tehdä muutoksia myyjän laatimaan kauppakirjan luonnokseen, on hänen hyväksyttävä muutettu luonnos. Kauppa syntyy, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet kauppakirjan samansisältöisenä. Tätä ennen myyjä ja ostaja eivät ole sidottuja kauppakirjan luonnokseen tai siihen tehtyihin muutoksiin. On syytä huomata, että vaikka kiinteistön kauppa tehtäisiin sähköisesti, kauppakirjaan on sisällytettävä kaikki samat tiedot kuin kirjalliseenkin kauppakirjaan.

Kauppakirjan tulee aina sisältää edellä mainitut seikat, mutta sen lisäksi siinä kannattaa huomioida kiinteistöjen erityispiirteet. Sekä myyjän että ostajan kannalta on suositeltavaa, että kiinteistön mahdolliset puutteet tai laadulliset seikat huomioidaan kauppakirjassa. Lisäksi kauppakirjaan sisällytetään usein vakuutus, että ostaja on tutustunut huolellisesti kiinteistöön ja myyjä on antanut kaikki olennaiset tiedot kiinteistöstä. Kauppakirjan huolellisella laadinnalla voikin siis välttää monia riitoja.

Kauppakirjaan voidaan lisäksi sisällyttää purkavia ja lykkääviä ehtoja, eli voidaan sopia, että kauppa saadaan purkaa tietyin edellytyksin tai että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes koko kauppahinta on maksettu tai jokin muu ehto on toteutunut. Tällainen ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu nimenomaisesti kauppakirjaan. Lisäksi ehto on voimassa korkeintaan viisi vuotta. Jos kuitenkin koko kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa, tällainen purkava tai lykkäävä ehto ei yleensä ole tarpeellinen.

On lisäksi syytä huomata, että kauppakirjaan ei voida sisällyttää minkälaisia ehtoja tahansa, vaan tietyt ehdot ovat aina pätemättömiä. Kauppakirjaan ei esimerkiksi voida sisällyttää takaisinosto- ja lunastusehtoja, joiden mukaan myyjällä tai jollain muulla taholla olisi oikeus lunastaa kiinteistö, taikka ostajalla olisi velvollisuus tarjota kiinteistöä myyjälle ennen sen luovuttamista jollekin ulkopuoliselle.

Kauppakirjaan ei voida myöskään ottaa ehtoa, joka rajoittaa ostajan oikeutta luovuttaa kiinteistöä edelleen, pantata kiinteistö tai sopia vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden perustamisesta. Myös myyjän saannonmoitteen rajoittaminen on kielletty, eli kappakirjassa ei voida rajoittaa myyjän vastuuta oikeudellisen virheen osalta. Kauppakirjaan ei myöskään ole lupa ottaa ostajan henkilökohtaista vapautta rajoittavaa ehtoa taikka sellaista ehtoa, joka on sopimaton tai jonka noudattaminen olisi lainvastaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]