Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan kiinteistön määräosalla?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön määräosa tarkoittaa tietyn murtoluvun suuruista osuutta kiinteistöstä, kuten 1/2, 1/3 tai 1/4 kiinteistöstä. Murtoluku ilmaisee yhteisomistajan omistusosuuden suuruuden kiinteistöstä. Kun kiinteistöstä luovutetaan määräosa, tulee ostaja tai muu luovutuksensaaja kiinteistön yhteisomistajaksi. Yhteisomistajalla on oikeus käyttää puhevaltaa omasta osuudestaan ja saada osuutensa lähtökohtaisesti jaolla erotetuksi.

Yhteisesti omistettu tila voidaan siis jakaa yhteisomistajien kesken heidän omistamiensa osuuksien mukaisesti uusiksi tiloiksi. Tämä tapahtuu halkomalla, jota voi hakea sellainen osakas, jonka omistajuus on tiedossa ja jolla on lainhuuto osuuteensa. Halkomisen tekemiseen ei vaadita kaikkien yhteisomistajien suostumusta. Halkominen voidaan suorittaa jyvityshalkomisena tai kokonaisarvohalkomisena. Jyvityshalkomisessa jaettava kiinteistö arvioidaan maapohjan perusteella ja kukin osakkaista saa oman osuutensa arvosta maata. Jos alueet eivät ole samanarvoisia esimerkiksi puuston tai rakennusten vuoksi, on arvokkaamman alueen saajan maksettava korvausta muille jakotuloksen tasaamiseksi.

Kokonaisarvohalkomisessa taas arvioidaan muodostettavien tilojen rahalliset kokonaisarvot. Arvioon sisältyvät muun muassa maapohja, puusto, rakennukset ja muu kiinteistöön kuuluva omaisuus ja jokainen yhteisomistaja saa osuuttaan vastaavan tilan. Osakas voi ottaa osuutensa esimerkiksi metsänä, rantapalstana taikka maatilana. Kun kiinteistö jaetaan tällä tavalla todellisen arvon mukaan, vähentää se korvauksien maksamista.

Halkomista voi hakea maanmittauslaitokselta kuka tahansa osakas, jolla on lainhuuto määräosaan. Halkomistoimituksen tekee toimitusinsinööri ja muodostetut uudet tilat merkitään kiinteistörekisteriin. Jaon osakkaat saavat kartan ja asiakirjan, josta ilmenee jaon lopputulos. Osakkaiden ei kuitenkaan tarvitse hakea uutta lainhuutoa, vaan aiemmin myönnetyt lainhuudot kohdistetaan automaattisesti muodostettuihin tiloihin. Halkomisesta johtuvat kustannukset muodostuvat pääosin käytetystä työajasta. Kustannuksiin lisätään myös esimerkiksi maastotöiden apuhenkilöiden palkat ja rajamerkit. Kustannukset jaetaan lähtökohtaisesti omistusosuuksien mukaisessa suhteessa yhteisomistajille maksettavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]