Minilex - Lakipuhelin

Milloin määräalaa ei voi lohkoa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Määräala on kiinteistön rajoiltaan määrätty alue. Siitä muodostetaan oma kiinteistönsä lohkomistoimituksessa. Määräalaa ei kuitenkaan aina voi lohkoa. Nämä poikkeukset riippuvat siitä, onko määräala asemakaava-alueella vai sen ulkopuolella.

Asemakaava-alueella lohkominen ei saa vaarantaa kaavan toteutumista. Jos se vaarantaa, määräalaa ei voida lohkoa. Sitovan tonttijaon alueella puolestaan lohkominen ei saa aiheuttaa sitä, että kiinteistön raja poikkeaa rakennuskorttelin tai tonttijaon mukaisen tontin rajasta. Jos osa määräalasta on sitovan tonttijaon alueella ja osa ulkopuolella, alueista on muodostettava eri kiinteistöt, ellei saada kunnan poikkeuslupaa.

Asemakaava-alueen ulkopuolella lohkomisessa muodostettavan kiinteistön tulee täyttää lainsäädännön sekä lainsäädännön nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä rakennuspaikalle asetetut vaatimukset tai muutoin lohkominen ei ole mahdollista. Lisäksi tietyissä tilanteissa tulee huolehtia siitä, ettei kaavoitusta, kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta järjestämistä vaikeuteta. Tällaisesta tilanteesta on kyse, jos lohkominen koskee virkistys- tai suojelualueeksi osoitettua aluetta, suunnittelutarvealuetta, tietynlaista ranta-aluetta tai aluetta, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Rakennuskieltoalueella määräala saadaan lohkomalla kuitenkin siirtää toiseen, valmiiksi olemassa olevaan kiinteistöön, jollei lohkominen huomattavasti vaikeuta kaavan laatimista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Rakennuspaikaksi tarkoitettu määräala saadaan kuitenkin lohkoa kiinteistöksi, jos kunta antaa siihen perustellusta syystä suostumuksensa. Lisäksi tämä on mahdollista, jos määräala saa viimeistään lohkomista tehdessä suunnittelutarveratkaisun tai lainmukaisen poikkeusluvan, muuta kuin tilapäistä rakennusta koskevan rakennusluvan tai määräalalle on jo rakennettu asuinrakennus, eikä kunta vastusta lohkomista.

Edellisten sääntöjen estämättä määräala sitovan tonttijakoalueen ulkopuolella saadaan lohkoa, jos ostaja on menettänyt oikeutensa kaupan purkamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa