Minilex - Lakipuhelin

Määräalan rajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Määräalalla tarkoitetaan rajoiltaan määritettyä kiinteistön maa-aluetta. Sitä ei tule sekoittaa määräosaan, joka on laskennallinen osuus kiinteistöstä, esimerkiksi 1/3. Määräala voi syntyä luovutuksen kuten kaupan, lahjan tai vaihdon seurauksena sekä esimerkiksi jakosopimuksen perusteella, kun tietty maa-alue määrätään tietylle henkilölle tai yhteisesti useammalle henkilölle. Luovutuskirjassa tai jakosopimuksessa määräalan rajat ja sijainti määritellään yleensä joko sanallisesti tai karttamerkinnöin. Myös maastoon merkitseminen on mahdollinen määrittelytapa, mutta siitä tulee ottaa maininta asiakirjoihin. Usein käytetään näiden tapojen yhdistelmää.

Luovutuksen tai muun saannon jälkeen määräalalle tulee hakea lainhuutoa eli omistuksen kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun lainhuuto on myönnetty, määräalan lohkominen tulee automaattisesti vireille. Lohkomisella tarkoitetaan kiinteistötoimitusta, jossa määritelty maa-alue erotetaan omaksi kiinteistökseen tai liitetään toiseen, jo olemassa olevaan kiinteistöön. Määräalan ulottuvuus määräytyy lopullisesti lohkomistoimituksessa, jossa rajat käydään luovutuskirjan tai muun saantokirjan ja muun saatavissa olevan selvityksen perusteella. Hakemuksesta on myös mahdollista lohkoa määräala omasta kiinteistöstä, jolloin lohkominen tapahtuu omistajan osoituksen mukaan. Lohkomistoimituksessa määräala kartoitetaan ja merkitään maastoon rajamerkein. Toimituksen jälkeen uuden kiinteistön rajat rekisteröidään kiinteistörekisteriin. 

Määräalan rajat voivat jossain määrin muuttua vielä lohkomistoimituksessa. Jos asianosaiset sopivat toimituksessa lisäyksestä tai muutoksesta, sopimus on tehtävä noudattaen maakaaren vaatimuksia. Asianosaisten tulee tällöin esittää uudesta saannosta sama selvitys, joka olisi tarpeen lainhuudon saamiseksi tai asiaa ei voida käsitellä toimituksessa. Vähäisemmät muutokset määräalaan ovat kuitenkin mahdollisia toimitusmiesten päätöksellä ilman sopimusta tai asianosaisten suostumusta. Muutos ei tällöin saa vaikuttaa määräalan arvoon ja sen on oltava tärkeä tarkoituksenmukaisen kiinteistöjaotuksen aikaansaamiseksi. Muutoksesta ei myöskään saa aiheutua kenellekään asianosaiselle sanottavaa haittaa. Myös rajojen tarkastaminen on vaatimuksesta mahdollista, jos tarkastus olisi lohkomisen jälkeen mahdollista toteuttaa pakollisena tilusvaihtona.

Useimmiten lohkottavan määräalan rajat eivät ole kokonaan uusia. Vanhojen rajojen ollessa epäselvät, on lohkomistoimituksen yhteydessä mahdollista toteuttaa myös rajankäynti. Rajankäynnillä tarkoitetaan toimitusta, jossa epäselvän rajan paikka selvitetään ja tarvittaessa merkitään uudelleen maastoon. Tällöin toimituksessa on kuultava myös niitä naapureita, joiden asemaan rajankäynti voi vaikuttaa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]