Minilex - Lakipuhelin

Määräalan kiinnitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, määräosin omistetun kiinteistön määräosaan ja muulle kuin kiinteistön omistajalle kuuluvaan määräalaan. Kiinnityksen edellytyksenä on, että sen kohteeseen voidaan myöntää lainhuuto. Määräalan kiinnityksessä on huomioitava, että kiinnitys voidaan vahvistaa vain sellaiseen määräalaan, joka kuuluu muulle kuin kiinteistön omistajalle. Omaan kiinteistöön kuuluvaan määräalaan ei voida vahvistaa kiinnitystä ennen kuin määräalasta on muodostettu oma kiinteistö.

Kiinnityshakemuksen voi tehdä se, jolla on lainhuuto määräalaan tai joka on pannut määräalaa koskevan lainhuutohakemuksen vireille. Yleensä kyseessä on se henkilö, jolle määräala on luovutettu. Kiinnityshakemus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti Maanmittauslaitokselle. Lisäksi, jos määräalasta myöhemmin muodostetaan itsenäinen kiinteistö, kohdistetaan kiinnitys tähän uuteen kiinteistöön.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


On myös mahdollista, että ostettuun määräalaan kohdistuu jo kiinnitys. Tällöin siis emäkiinteistön omistaja on kiinnittänyt koko kiinteistön, mutta myy kiinteistöstään myöhemmin määräalan. Emäkiinteistön kiinnitykset kohdistuva tällöin edelleen myös määräalaan, eikä määräalan myyminen katkaise tätä suhdetta. Vastaavasti, jos kiinteistöön on kiinnitysten avulla perustettu panttioikeus, on myös määräala edelleen panttioikeuden kohteena eli velan vakuutena samalla tavalla kuin muukin osa kiinteistöstä.

Tämä ei kuitenkaan yleensä ole kaupan osapuolten tarkoituksena, joten kauppakirjaan on syytä ottaa ehto, jonka mukaan emäkiinteistön kiinnitykset tullaan vapauttamaan myydystä määräalasta. Kiinnitysten purkamista on haettava Maanmittauslaitokselta. Jos kuitenkin kiinnityksen perusteella kiinteistöön kohdistuu panttioikeus, on panttivelkojalta saatava suostumus kiinnityksen purkamiseen. Panttivelkojan asemaa ei nimittäin voida huonontaa siten, että kiinteistön omistaja myy osan kiinteistöstään toiselle. Panttivelkojan suostumusta kannattaa tiedustella jo hyvissä ajoin ennen kaupan tekoa. Suostumuksen saaminen voi lisäksi edellyttää, että osa kauppahinnasta maksetaan panttivelkojalle ja että myös muut velkojan kulut tulevat suoritetuksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa