Minilex - Lakipuhelin

Määräalan kauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Määräala tarkoittaa kiinteistön rajoiltaan määrättyä aluetta. Tyypillisesti määräala syntyy siten, että kiinteistön omistaja luovuttaa tietyn, rajoiltaan määrätyn alueen toiselle henkilölle. Määräala voidaan erottaa omaksi kiinteistökseen lohkomalla. Lohkomisen seurauksena syntyvää uutta kiinteistöä kutsutaan lohkokiinteistöksi. Lohkottavaa (eli alkuperäistä) kiinteistöä kutsutaan emäkiinteistöksi ja jäljelle jäävää osaa emäkiinteistöstä kantakiinteistöksi.

Määräalan kauppaan sovelletaan samoja muotosäännöksiä kuin kiinteistön kauppaankin. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppa on tehtävä kirjallisesti ja myyjän ja ostajan on allekirjoitettava kauppakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos osapuolet haluavat, voidaan kauppa tehdä myös sähköisesti sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Myyjän on tällöin merkittävä sähköisen kauppakirjan luonnokseen lomakkeessa edellytetyt tiedot ja muut kaupan ehdot sekä hyväksyttävä luonnos. Jos ostaja haluaa tehdä muutoksia myyjän laatimaan kauppakirjan luonnokseen, hänen on hyväksyttävä muutettu luonnos. Kauppa syntyy, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet kauppakirjan samansisältöisenä. Tätä ennen myyjä ja ostaja eivät ole sidottuja kauppakirjan luonnokseen tai siihen tehtyihin muutoksiin. Myytävän määräalan sijainti voidaan osoittaa kauppakirjaan otetulla piirroksella, joka laaditaan sähköisen kiinteistörekisterikartan pohjalle ja lisäksi kauppakirjaan voidaan liittää myös muita sähköisiä asiakirjoja.

Kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava määräala, myyjän ja ostajan tiedot sekä kauppahinta tai muu vastike. Jos kauppaa ei tehdä edellä kerrotulla tavalla, kauppa ei ole sitova. Kaupan jälkeen määräalalle on haettava lainhuutoa samalla tavalla kuin kiinteistöllekin. Kun määräalalle on myönnetty lainhuuto, tulee lohkominen viran puolesta vireille. Määräalasta muodostetaan lohkomisella itsenäinen kiinteistö ja lohkomisessa vahvistetaan myös kiinteistön rajat sekä määritetään kiinteistöön kohdistuvat oikeudet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa