Minilex - Lakipuhelin

Määräalan esisopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esisopimuksella tarkoitetaan alustavaa sopimusta kiinteistön kaupasta. Osapuolet voivat sopia aikomastaan kiinteistön kaupasta tekemällä esisopimuksen. Esisopimuksessa voidaan myös sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Esisopimus on tehtävä maakaaressa säädetyllä tavalla eli pääsääntöisesti kauppakirjan muotovaatimusten mukaisesti. Näin ollen esisopimus tulee tehdä kirjallisesti, osapuolten allekirjoittamana ja kaupanvahvistajan vahvistamana. Vaihtoehtoisesti esisopimus voidaan kauppakirjan tavoin tehdä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Esisopimuksessa on lisäksi mainittava se päivä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Kauppahinta ja muu vastike voidaan kuitenkin jättää myöhemmin sovittaviksi esisopimuksen perusteiden mukaisesti. Mikäli sopimuksessa ei ole mainittu voimassaoloaikaa, sen katsotaan olevan voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä. Osapuolella on oikeus kanteella vaatia toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksen mukaisesti. Osapuolella on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta, ja jos kiinteistö on vastoin esisopimusta luovutettu jollekin muulle, esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla on oikeus saada vahingonkorvaus myyjältä. 

Määräala on rajoiltaan määrätty alue, josta ei ole vielä muodostettu itsenäistä kiinteistöä. Määräalan rajat on sovittu luovutuskirjassa tai muussa saantokirjassa. Määräalaan haetaan lainhuuto ja siihen voidaan hakea myös kiinnitystä. Määräala rinnastuu kiinteistöön, joten se mitä laissa säädetään kiinteistön luovutuksesta soveltuu myös määräalaan. Määräala on osa kantakiinteistöä, kunnes se erotetaan siitä lohkomalla uudeksi kiinteistöksi. Usein lohkominen liittyy kiinteistön kauppaan tai muuhun luovutukseen. Lohkominen käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun ostaja tai muu luovutuksen saaja on saanut määräalaan lainhuudon.

Määräalaa koskeva esisopimus ja kauppa on siis tehtävä samojen muotomääräysten mukaan kuin kiinteistön kauppakin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]