Minilex - Lakipuhelin

Määräalan esisopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Esisopimuksella tarkoitetaan alustavaa sopimusta kiinteistön kaupasta. Osapuolet voivat sopia aikomastaan kiinteistön kaupasta tekemällä esisopimuksen. Esisopimuksessa voidaan sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Esisopimus on tehtävä Maakaaressa säädetyllä tavalla ja siitä on muutoinkin soveltuvin osin voimassa, mitä kiinteistön kaupasta säädetään. Sopimuksessa on lisäksi mainittava se päivä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Kauppahinta ja muu vastike voidaan kuitenkin jättää myöhemmin sovittaviksi esisopimuksessa mainittujen perusteiden mukaisesti. Jollei esisopimuksen voimassaoloaikaa ole määrätty, se on voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä. Osapuolella on oikeus Maakaaressa esitetyssä tarkoitetussa määräajassa kanteella vaatia toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksessa sovituilla ehdoilla. Osapuolella on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos kiinteistö on vastoin esisopimusta luovutettu jollekin muulle, esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla on oikeus saada korvaus vahingostaan myyjältä. 
  • Määräala on rajoiltaan määrätty alue, josta ei ole vielä muodostettu itsenäistä kiinteistöä. Määräalan rajat on sovittu luovutuskirjassa tai muussa saantokirjassa. Määräalalla on yleensä eri omistaja kuin kyseisellä kiinteistöllä. Määräalaan haetaan lainhuuto ja siihen voidaan hakea myös kiinnitystä.     Koska määräala rinnastuu kiinteistöön, se mitä laissa säädetään kiinteistön luovutuksesta soveltuu myös määräalaan. Määräala on osa kantakiinteistöä, kunnes se erotetaan siitä lohkomalla. Lohkomalla määräalasta muodostetaan uusi kiinteistö. Usein lohkominen liittyy kiinteistön kauppaan tai muuhun luovutukseen. Lohkominen käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun ostaja tai muu luovutuksen saaja on saanut määräalaan lainhuudon. Määräalan kauppa on tehtävä samojen muotomääräysten mukaan kuin kiinteistön kauppakin. Kauppakirjasta on siis käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava määräala, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu vastike. Määräalasta voidaan täten tehdä normaalisti myös esisopimus, eli yllä tarkemmin kuvattu alustava sopimus kiinteistön kaupasta.               

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa