Minilex - Lakipuhelin

Määräala ja lainhuuto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön määräalalla tarkoitetaan rajoiltaan määrättyä aluetta kiinteistöstä. Määräala on osa kantakiinteistöä, kunnes se erotetaan siitä lohkomalla. Lohkomisessa siis määräalasta muodostetaan uusi, itsenäinen kiinteistö. Lohkomisen tuloksena syntyvää uutta kiinteistöä kutsutaan lohkokiinteistöksi. Lohkottavaa kiinteistöä taas kutsutaan emäkiinteistöksi sekä emäkiinteistön jäljelle jäävää osaa kantakiinteistöksi.

Määräalan luovutuksensaaja rinnastuu kiinteistön luovutuksensaajaan, joten myös määräalan saajalla on velvollisuus hakea lainhuutoa saannolleen. Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, sen määräosan tai määräalan taikka tiettyjen yhteisten alueiden omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jota ylläpitää Maanmittauslaitos.

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saannon perusteena olevan asiakirjan (kuten lahjakirjan) tekemisestä. Jos määräalan saaja laiminlyö velvollisuutensa hakea lainhuutoa, on sanktiona varainsiirtoveron korotus. Varainsiirtoveron määrä nousee kahdellakymmenellä prosentilla kutakin alkavaa kuukautta kohti, mutta kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi. Jos kuitenkin saanto on ollut vastikkeeton, ei varainsiirtoveroa koroteta. Lisäksi on syytä huomata, että kirjaamisviranomainen voi määrätä luovutuksensaajan myös sakon uhalla hakemaan lainhuutoa, mutta tämä on kuitenkin melko harvinaista.

Lainhuudon hakijan on esitettävä selvitys saantonsa laillisuudesta. Hakemukseen on liitettävä saannon perusteena oleva asiakirja alkuperäisenä taikka kaupanvahvistajan tai kirjaamisviranomaisen oikeaksi todistamana jäljennöksenä. Lisäksi edellytetään selvitystä myös esimerkiksi varainsiirtoveron maksamisesta.

Kun määräalan saajalle on myönnetty lainhuuto, käynnistyy lohkominen automaattisesti. Lohkomisessa määräalasta muodostetaan uusi kiinteistö. Lohkomista käsitellään toimituskokouksessa, jossa asianosaisten on hyvä olla läsnä. Lisäksi kokoukseen kutsutaan naapurikiinteistöjen omistajat, jos toimituksessa joudutaan käsittelemään esimerkiksi kiinteistöjen rajoja, naapuritilojen alueilla olevia teitä tai muita oikeuksia. Toimituskokouksessa tehtyjen päätösten perusteella muodostetaan uusi kiinteistö, perustetaan sen käyttöä varten tarpeelliset oikeudet (kuten tieoikeus) ja annetaan kiinteistölle omistajan ehdottama nimi. Kun lohkominen on laillistunut, toimitusinsinööri rekisteröi toimituksen kiinteistörekisteriin. Lisäksi hän lähettää kiinteistöjen omistajille kopiot toimitusasiakirjoista ja arkistoi asiakirjat sähköiseen arkistoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]