Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalvelussopimus ja välillisen vahingon kriteerit

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajapalvelussopimuksilla tarkoitetaan lain mukaan vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja eli toimeksisaaja suorittaa kuluttajalle eli tilaajalle. Kuluttajapalvelussopimusten sisältönä on työ tai jokin muu suoritus, joka voi kohdistua joko irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen. Irtaimeen esineeseen kohdistuvan työn on katsottu voivan tarkoittaa muun muassa moottoriajoneuvolle tai kodinkoneelle tehtävää korjaus- tai huoltopalvelua. Myös esimerkiksi rakennukseen voidaan kohdistaa huolto- ja korjaustöitä. Välillisen vahingon kriteereistä on säädetty laissa.

Kuluttajapalvelussopimusten kohdalla välillisen vahingon kriteerit määritellään samalla tavoin kuin kuluttajankaupassa eli elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupassa. Välillisenä vahinkona pidetään ensinnäkin ostajalle sopimusrikkomuksen tai sopimusrikkomuksesta aiheutuneiden toimenpiteiden vuoksi aiheutunutta tulon menetystä. Toiseksi välilliseksi vahingoksi luetaan muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuva vahinko. Kolmanneksi välillisenä vahinkona pidetään tavaran käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei kuitenkaan aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa. Välillisenä vahinkona pidetään myös muuta siihen rinnastettavaa olennaista haittaa. Tällaisesta haitasta on katsottu voivan olla kyse esimerkiksi silloin, kun ostaja on tilannut rakennustarvikkeita, mutta niiden toimituksen myöhästymisen vuoksi niitä voidaan käyttää vuodenajan vaihtumisesta johtuen vasta seuraavana vuonna ja tämän vuoksi ostajalle aiheutuu asumishaittaa. Myyjä on velvollinen korvaamaan ostajalle aiheutuneen välillisen vahingon ainoastaan silloin, kun viivästys tai vahinko on aiheutunut myyjän huolimattomuuden vuoksi.

Kuluttajapalvelussopimuksiin liittyvät välillisen vahingon kriteerit ovat siis ostajalle sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi aiheutunut tulon menetys, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuva vahinko tai tavaran käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa. Välillinen vahinko voi olla myös muu siihen rinnastettava olennainen haitta. Kuluttajapalvelussopimuksiin liittyvistä asioista sekä välillisen vahingon kriteereistä kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa