Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalvelussopimus – mistä pitää ilmoittaa tilaajalle?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajapalvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Toimeksisaajan on kuluttajansuojalain nojalla ilmoitettava tilaajalle palveluksen suorittamiseen liittyvistä tarpeellisista ja kuluttajalle merkityksellisistä seikoista.

Ensinnäkin tilaajalle on ilmoitettava mahdollisista lisätöistä. Jos kuluttajapalvelusta suoritettaessa ilmenee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin lisätöihin, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä, toimeksisaajan on pyydettävä tilaajalta lupa niiden suorittamiseen. Jos toimeksisaaja ei tavoita tilaajaa kohtuullisessa ajassa, lisätyöt saadaan suorittaa vain, jos ne ovat kustannuksiltaan vähäisiä suhteessa palveluksen hintaan. Lisätöiden kustannukset eivät kuitenkaan saa johtaa mahdollisesti sovitun enimmäishinnan ylittymiseen. Toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle terveydelle tai omaisuudelle välitöntä vaaraa aiheuttavista seikoista, joiden korjaaminen edellyttää mahdollisesti ryhtymistä toimeksiantoon kuulumattomiin töihin.

Toimeksisaajan on syytä muistaa, että väärien tietojen antaminen palveluksesta merkitsee palveluksen virhettä.  Toimeksisaajan on annettava tilaajalle tieto myös sellaisesta palvelukseen liittyvästä seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

Erityisen tärkeää tilaajan kannalta on, että toimeksisaajan on ilmoitettava hänelle palvelukseen liittyvistä muutoksista. Jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus, sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Ilmoitusvelvollisuus siis syntyy, jos palvelus olisi toimeksisaajan kannalta ilmeisen epätarkoituksenmukainen. Konkreettisena esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on korjattavaksi tuodun esineen sellainen huonokuntoisuus, jonka johdosta korjauskustannukset olisivat epäsuhteessa esineen arvoon. Tilaajalle on ilmoitettava myös siitä, että palvelus ei todennäköisesti tulisi onnistumaan. Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa. Arvioinnissa otetaan huomioon kyseisten palveluiden yleinen hintataso ja osapuolten välinen sopimus. 

Toimeksisaajan on keskeytettävä palveluksen suorittaminen, jollei hän tavoita tilaajaa kohtuullisessa ajassa. Toimeksisaaja saa kuitenkin jatkaa suoritusta, jos hänellä on erityistä syytä olettaa, että tilaaja kuitenkin haluaa palveluksen suoritettavaksi. Edellä mainittujen ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönti merkitsee palveluksen virhettä. 

Ota yhteyttä Minilexin lakimiehiin, jos haluat tietää lisää kuluttajapalvelussopimuksiin liittyvistä seikoista. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa