Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalveluksen hinnan pitää pysyä kohtuuden rajoissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli kuluttajapalveluksen hintaa tai hinnan laskutapaa ei ole määritelty, hinnan maksamisessa noudatetaan kohtuullisen hinnan periaatetta; tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta sekä muut olosuhteet.

Mikäli aikaisemmin, esimerkiksi markkinoinnin yhteydessä, on annettu tietoja hinnasta, on palveluksen myös oltava näiden annettujen tietojen mukainen.

Palveluksen hinta on maksettava silloin, kun toimeksisaaja sitä vaatii, ellei hinnan maksuajankohtaa ole erikseen sovittu. Toimeksisaajan on annettava tilaajalle hinnan erittely, mikäli tilaaja sitä vaatii. Tämä edellyttää, ettei palvelusta suoriteta kiinteään hintaan. Erittelystä on käytävä ilmi, mitä toimenpiteitä suoritus on sisältänyt ja miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet palveluksen hintaan sekä erilaiset lisäveloitukset.

Kuluttajapalvelussopimukseen liittyvällä hinta- arviolla on merkitystä lopullisen hinnan määräytymisessä. Hinta- arvion mukaista määrää ei saa periä mikäli todellinen hinta jää sen alle. Hinta-arvio ei ole enimmäishinta vaan todellinen hinta voi muodostua sitä korkeammaksikin. Kuitenkin, jos toimeksisaaja on antanut palveluksesta hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla. Tilaaja ja toimeksisaaja voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, kuinka paljon annettu hinta-arvio saadaan ylittää. Jos syntyy erimielisyys siitä, onko esitettyä rahamäärää pidettävä kiinteänä hintana, enimmäishintana, hinta-arviona vai suuntaa-antavana hintatietona, toimeksisaajan on näytettävä väitteensä toteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa