Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajan asema kiinteistön kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Silloin, kun ostaja on kuluttajan asemassa eli hankkiessaan kiinteistön asunnoksi tai vapaa-ajan asunnoksi itselleen tai perheenjäseniään varten elinkeinonharjoittajalta, joka ammattimaisesti myy tai rakentaa kiinteistöjä, sovelletaan maakaareen mukaisesti tähän mukautettuja sääntöjä. Säännöksistä ei voi myyjän ja ostajan kesken sopia niistä poikkeavasti. Säännösten tavoitteena on suojata ostajaa rajoittamalla sopimusvapautta kuluttajan hyväksi. Maakaaren säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, kun elinkeinonharjoittaja toimii kiinteistön kaupassa ainoastaan välittäjänä, eli pakottavia säännöksiä sovelletaan vain, kun myyjä on kiinteistöjä myyvä elinkeinonharjoittaja.Tällaisen elinkeinonharjoittajan, joka myy kiinteistöjä ammattimaisesti, on noudatettava tiedonantovelvollisuutta ja sekä asuntotietoasetuksen mukaista tiedonantovelvollisuutta, kun kiinteistöä markkinoidaan asumistarkoituksessa kuluttajalle.

Ostajan eli kuluttajan vahingoksi ei saa kauppasopimuksessa sopia maakaaren vastaisesti niistä maakaaren säännöksistä, jotka koskevat kiinteistön virhettä, vahingoittumista, viivästystä, myyjän suoritusvelvollisuuden täyttämistä, sopimusrikkomuksen seurauksia sekä kiinteistön oikeudetonta käyttöä. Jos kiinteistössä on laatuvirhe, voi kuluttaja vedota virheeseen viiden vuoden määräajan jälkeenkin, kunhan hän ilmoittaa virheestä ja niihin perustuvista vaatimuksista myyjälle kohtuullisessa ajassa. Tähän sovelletaan yleistä vanhentumisaikaa, joka on kolme vuotta. Viimeistään kymmenen vuoden kuluttua kiinteistön hallinnan luovutuksesta ostaja menettää oikeutensa purkaa kiinteistön kauppa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Myyjän vastuu on ankaraa silloin, kun myyjä on elinkeinonharjoittaja ja ostaja on kuluttaja. Myyjä ei voi vedota huolellisuuteensa ja vapautua siten virheestä tai kustannusten korvaamisesta silloin, kun hän on jättänyt suoritusvelvollisuutensa täyttämättä. Jos kiinteistössä on esimerkiksi salainen virhe, josta edes myyjä ei ole tiennyt, on hänellä vastuu tällaisenkin virheen korjauskustannuksista. Myyjän vastuu koskee myös muita välittömästi sopimusrikkomuksista aiheutuneita kustannuksia.

Kuluttajalle on myös annettu oikeus sovitella vahingonkorvausvelvollisuuttaan, kun velvoitteiden suorittamiseen on sosiaalinen suorituseste, eli kun ostaja on sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan yllätyksellisen seikan takia viivästynyt suorituksen maksusta, jonka takia tälle on syntynyt vahingonkorvausvelvollisuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa