Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen tarjous kiinteistön kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksipuolinen tahdonilmaus eli tarjous kiinteistön kaupassa ei velvoita sopimuksen syntymiseen. Tämä eroaa esimerkiksi irtaimen kaupassa tehdystä ostotarjouksesta, eli kiinteistön ostotarjous ei sido samalla tavalla kuin ostotarjous asunto-osakkeiden kaupassa. Kiinteistön kauppa on tehtävä aina määrämuodossa, eli kirjallisesti kaupanvahvistajan vahvistamana. Myös kiinteistön kaupan esisopimus on tehtävä määrämuotoisesti eli kirjallisesti kaupanvahvistajan vahvistamana tai sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Kiinteistön ostajan tekemä ostotarjous tai myyjän tekemä myyntitarjous ei velvoita kumpaakaan osapuolta, vaikka toinen olisi tarjouksen hyväksynyt. Jotta tällainen tarjous sitoisi, on siitä tehtävä määrämuotoinen esisopimus. Kiinteistön kaupassa on aina noudatettava laissa säädettyä määrämuotoa, jotta kauppa velvoittaisi osapuolia. Määrämuodon noudattamatta jättäminen aiheuttaa kaupan pätemättömyyden.

Kiinteistön kauppaan on kuitenkin maakaaressa säädetty korvauksesta kaupasta vetäytymisestä. Tavallisesti ostaja tekee tarjouksen kiinteistön myyjälle, joka voi hyväksyä tarjouksen. Jos kaupasta on sovittu ilman määrämuotoista esisopimusta ja myyjä myöhemmin kieltäytyykin kaupasta, tulee hänen korvata ostajalle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muusta kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista johtuneet kohtuulliset kulut. Käsirahan määrä, joka ylittää kustannukset on palautettava tarjouksen tekijälle. Sama toimii myös toisin päin myyjän tehdessä tarjouksen ostajalle ilman määrämuotoista esisopimusta tai kauppasopimusta.

Kuitenkin kiinteistön kaupasta voidaan tehdä kirjallinen esisopimus eli sopimus tulevasta kaupasta, mikä kuitenkin on eri asia kuin tarjous. Esisopimus täytyy tehdä kirjallisesti niin, että myyjä ja ostaja allekirjoittavat sopimuksen ja kaupanvahvistajan vahvistaa sen myös allekirjoituksellaan kaikkien allekirjoittajien ollessa yhtä aikaa läsnä. Esisopimus voidaan tehdä myös sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Esisopimuksessa voidaan sopia sopimuksen sitovuudesta vain toista osapuolta kohtaan. Sopimuksessa tulee olla mainittu päivä, jolloin kiinteistön kauppa on tehtävä, sekä kiinteistön kaupan täyttävät ehdot, joiden täyttyessä kiinteistön kauppa tehdään. Kauppahinnasta voidaan sopia myöhemmin niin kuin esisopimuksessa on sovittu. Esisopimus on voimassa viisi vuotta sen tekopäivästä, jos sen voimassaoloaikaa ei ole erikseen sovittu. Esisopimus velvoittaa toista tekemään kiinteistön kauppa sopimuksessa sovituilla ehdoilla, ja toisella osapuolella on oikeus kanteessa määräajassa vaatia toista kaupan tekemiseen. Sopimuksen rikkoneella on korvausvelvollisuus toiseen osapuoleen nähden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]