Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistössä oleva laatuvirhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistö ei valitettavasti aina vastaa tosiasiallisilta ominaisuuksiltaan sitä, mistä ollaan myyjän ja ostajan välillä sovittu. Tällöin kiinteistössä on laatuvirhe. Kaupan osapuolet määräävät siis sopimuksella sen laatutason, jota ostajalla on oikeus vaatia.

Laatuvirhe on käsillä myös silloin, kun myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai muusta kiinteistön laatua koskevasta seikasta, ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Myyjä vastaa aina antamistaan yksilöidyistä tiedoista, eikä vapaudu virhevastuusta mahdollisen tietämättömyytensä vuoksi.

Laatuvirheestä on kysymys myös siinä tapauksessa, että myyjä jättää ilmoittamatta ostajalle kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta edellä mainitun kaltaisesta laadullisesta ominaisuudesta, josta hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää. Lisäksi edellytetään, että laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Myyjällä on siten tiedonantovelvollisuus kiinteistöä koskevista keskeisistä tiedoista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Myyjän tulee lisäksi oikaista havaitsemansa ostajan virheelliset käsitykset kiinteistön ominaisuuksista, jotka vaikuttavat kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön. Jos hän ei näin tee, kiinteistössä katsotaan olevan laatuvirhe. Myös salainen virhe katsotaan kiinteistön laatuvirheeksi (ks. Salainen virhe kiinteistössä).

Ostajalla on laatuvirheen perusteella oikeus hinnanalennukseen. Jos virhe on olennainen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Lisäksi ostajalla on oikeus saada vahingostaan korvausta kaikissa muissa laatuvirheen tapauksissa, paitsi salaisessa virheessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa