Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön yhteisomistuksen purkaminen halkomalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön määräosalla tarkoitetaan tietyn murtoluvun suuruista osuutta kiinteistöstä. Määräosa on eri asia kuin määräala, jolla puolestaan tarkoitetaan rajoiltaan määrättyä kiinteistön aluetta. Määräosa voi olla esimerkiksi 1/2, 1/3 tai 1/4 kiinteistöstä. Kun kiinteistön määräosa luovutetaan toiselle, hänestä tulee kiinteistön yhteisomistaja. Yhteisomistajalla on oikeus käyttää puhevaltaa omasta osuudestaan ja saada osuutensa lähtökohtaisesti jaolla erotetuksi.

Yhteisesti omistettu tila voidaan jakaa yhteisomistajien kesken heidän omistamiensa osuuksien mukaisesti uusiksi tiloiksi. Tämä tapahtuu halkomalla, jota voi hakea sellainen osakas, jonka omistajuus on tiedossa ja jolla on lainhuuto osuuteensa. Halkomisen tekemiseen ei vaadita kaikkien yhteisomistajien suostumusta.

Halkomisen suorittaa toimitusinsinööri, joka voi tarvittaessa käyttää apunaan kahta uskottua miestä. Toimitusinsinööri ilmoittaa asianosaisille alkukokouksen ajan ja paikan sekä hankkii apuhenkilöt maastotöihin, jolleivat asianosaiset itse huolehdi maastotöistä. Halkomistoimituksessa voi olla useampia kokouksia ja niissä kannattaa olla paikalla, sillä toimitusinsinööri kuuntelee tällöin asianosaisten vaatimuksia ja laatii jakosuunnitelman, josta asianosaiset saavat ilmaista mielipiteensä.

Halkominen suoritetaan joko jyvityshalkomisena tai kokonaisarvohalkomisena. Jyvityshalkomisessa jaettava kiinteistö arvioidaan maapohjan perusteella ja kukin osakkaista saa oman osuutensa arvosta maata. Jos alueet eivät ole samanarvoisia esimerkiksi puuston tai rakennuksen vuoksi, on arvokkaamman alueen saajan maksettava muille korvausta jakotuloksen tasaamiseksi. Kokonaisarvohalkomisessa taas arvioidaan muodostettavien tilojen rahalliset kokonaisarvot. Arvioon sisällytetään esimerkiksi maapohja, puusto, rakennukset ja muu kiinteistöön kuuluva omaisuus ja jokainen yhteisomistaja saa osuuttaan vastaavan tilan.

Halottavasta tilasta laaditaan kartta. Tilan rajat tulee tarkistaa ja tarvittaessa suorittaa rajankäynti, jos rajoista on epäselvyyttä. Halkomisessa muodostettavat uudet tilat merkitään kiinteistörekisteriin. Jaon osakkaat saavat kartan ja asiakirjan, josta ilmenee jaon lopputulos. Osakkaiden ei tarvitse enää hakea lainhuutoa, sillä aiemmin myönnetty lainhuuto kohdistetaan automaattisesti koskemaan muodostettuja tiloja. Lisäksi, jos joku osakkaista ei ole tyytyväinen jakoon, voi hän valittaa halkomisessa tehdyistä päätöksistä maaoikeuteen. Halkomisesta aiheutuneet kustannukset jaetaan lähtökohtaisesti kaikkien omistajien maksettavaksi heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]