Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön ostotarjous ja esisopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön ostotarjous ei ole sitova siitäkään huolimatta, että myyjä ja ostaja ovat sen allekirjoittaneet. Sitovaa ostotarjousta kiinteistökaupassa vastaa kirjallinen esisopimus. Esisopimus on sopimus tulevaisuudessa tehtävästä kiinteistön kaupasta, jossa sovitaan jo etukäteen kaupan ehdoista. Esisopimuksessa ostaja ja myyjä sopivat tekevänsä tulevaisuudessa kiinteistökaupan tietystä kohteesta ja tietyillä ehdoilla. Esisopimuksessa voidaan kuitenkin sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Esisopimuksen avulla osapuolet varmistavat toistensa sitoutumisen kauppaan tilanteessa, jossa itse kaupan tekeminen ei ole vielä jostain syystä mahdollista. Esisopimus tulee tehdä samoja määrämuotoja noudattaen kuin varsinainen kiinteistön kauppa. Jos määrämuotoa ei noudateta, esisopimus ei ole sitova eikä se velvoita osapuolia kaupan tekemiseen.

Esisopimus on tehtävä kirjallisesti ja osapuolten on allekirjoitettava esisopimus. Esisopimus vaatii myös julkisen kaupanvahvistajan vahvistuksen eli kaupanvahvistajan on allekirjoitettava esisopimus sekä myyjän että ostajan läsnä ollessa. Esisopimuksessa on oltava se päivä, johon mennessä kauppa on tehtävä sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Jos esisopimuksessa ei ole mainintaa siitä, mihin mennessä kiinteistökauppa on tehtävä, esisopimus on voimassa viisi vuotta. Kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta esisopimuksessa ei vielä tarvitse sopia, vaan niistä voidaan sopia myöhemmin. Esisopimuksesta täytyy kuitenkin käydä ilmi ne perusteet, joiden mukaan kauppahinta määräytyy.

Esisopimuksen osapuolilla on oikeus vaatia kanteella toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksessa sovituilla ehdoilla. Tämän oikeuden saaminen edellyttää sitä, että esisopimus on tehty vaadittujen muotomääräysten mukaisesti. Jos esisopimus on tehty muotomääräysten mukaisesti eikä toinen osapuoli suostu kiinteistökaupan tekemiseen esisopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti, osapuolella on oikeus saada kaupasta vetäytyvältä osapuolelta korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos taas osapuolet ovat sopineet tekevänsä kiinteistön kaupan, mutta esisopimusta ei ole tehty vaaditulla tavalla, kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos käsirahaa on annettu, osapuolen on palautettava siitä osa, joka ylittää edellä mainitut kustannukset.

Soittamalla lakipuhelimeen saat lisätietoa ostotarjouksesta ja esisopimuksesta sekä muista kiinteistönkauppaan liittyvistä kysymyksistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa