Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön osan lahjoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön osalla tarkoitetaan joko kiinteistön määräosaa tai määräalaa. Maakaaren kiinteistön luovutusta koskevia säädöksiä sovelletaan myös kiinteistön määräosan tai määräalan luovutuksiin.

Kiinteistön määräosa ja määräala tarkoittavat eri asioita. Kiinteistön määräosalla tarkoitetaan kiinteistön murto-osaa, kuten esim. 1/2 tai 1/6. Määräosa ei kohdistu mihinkään tiettyyn rajoiltaan määriteltyyn kiinteistön osaan. Määräalalla tarkoitetaan puolestaan rajoiltaan määrättyä kiinteistön aluetta.

Määräosan ja määräalan lahjoitukseen sovelletaan samoja muotosäännöksiä kuin koko kiinteistön lahjoitukseenkin. Lahjakirja on siten tehtävä kauppakirjan tavoin maakaareen muotomääräysten mukaisesti ollakseen pätevä. Lahjakirja on tehtävä siis kirjallisesti, osapuolten allekirjoittamana ja kaupanvahvistajan vahvistamana. Lahjakirjassa on myös oltava ainakin seuraavat tiedot:

  • luovutustarkoitus
  • luovutettavan kiinteistön määräosa tai määräala, sekä
  • tiedot lahjanantajasta ja lahjansaajasta.

Omistus- ja hallintaoikeusoikeus lahjoitettuun kohteeseen siirtyy yleensä lahjakirjan allekirjoittamisella, mutta lahjakirjassa voidaan määrätä asiasta myös toisin.

Määräosan tai määräalan saajalla on sama asema kuin koko kiinteistön luovutuksensaajalla. Siten myös kiinteistön määräalalle ja määräosalle on haettava lainhuutoa samalla tavoin kuin koko kiinteistön saannolle.

Kun kiinteistön määräosa lahjoitetaan, tulee lahjansaaja kiinteistön yhteisomistajaksi. Lahjoitettu määräosa tulee yksilöidä antamalla sille kiinteistötunnus tai laitostunnus ja määräosan suuruus tulee ilmaista murtolukuna. Kiinteistön määräosan omistajalla on oikeus kiinteistön tuottoon määräosansa mukaisesti. Määräosan omistajalla on oikeus määrätä osuudestaan, kunhan se ei haittaa muiden kiinteistön määräosien omistajien vastaavia oikeuksia. Koko kiinteistöä koskeviin päätöksiin tarvitaan sen sijaan lähtökohteisesti kaikkien omistajien lupa.

Kiinteistön määräalan luovutuksensaaja saa puolestaan omistusoikeuden osoitettuun määräalaan. Lahjoitettaessa määräala, on lahjakirjassa eriteltävä mahdollisimman yksiselitteisesti määräalan tarkka sijainti ja rajat. Lahjakirjaan voidaan liittää kiinteistökartta, johon määräalan rajat on merkitty. Koska määräala on rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä, se erotetaan itsenäiseksi rekisteriyksiköksi lohkomalla. Lohkominen käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun lahjansaaja on saanut määräalaan lainhuudon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]