Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön osan lahjoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maakaaren mukaan kiinteistön luovutusta voi mm. käsittää koko kiinteistön, kiinteistön määräosan tai kiinteistön määräalan. Kiinteistön osalla tarkoitetaan joko kiinteistön määräala tai sen määräosa.

Kiinteistön määräosa ja määräala tarkoittavat eri asioita. Kiinteistön määräosalla tarkoitetaan kiinteistön murto-osaa, kuten esim. ½ tai 1/6. Määräosa ei kohdistu mihinkään tiettyyn rajoiltaan määriteltyyn kiinteistön osaan. Määräalalla tarkoitetaan puolestaan rajoiltaan määrättyä kiinteistön aluetta.

Määräosan ja määräalan lahjoitukseen sovelletaan samoja muotosäännöksiä kuin kiinteistön kauppaankin tai lahjoitukseenkin. Lahjakirjassa on siten oltava ainakin seuraavat tiedot:

  • luovutustarkoitus
  • luovutettava kiinteistön määräosaa tai määräalaa sekä
  • tiedot lahjanantajasta ja lahjansaajasta

 

Kiinteistön lahjoituksen sitovuuden edellytyksenä on, että julkinen kaupanvahvistaja vahvistaa lahjoituksen sitovaksi. Jos kiinteistön kauppaa ei ole tehty oikeassa muodossa maakaaren edellyttämällä tavalla, on lahjoitus pätemätön.

Omistus- ja hallintaoikeusoikeus lahjoitettuun kohteeseen siirtyy yleensä lahjakirjan allekirjoittamisella, vaikka lahjakirjassa voidaan määrätä asiasta toisin.

Määräosan tai määräalan saajalla on sama asema kuin koko kiinteistön luovutuksensaajalla. Siten myös kiinteistön määräalalle ja määräosalle on haettava lainhuutoa samalla tavoin kuin itsenäisen rekisteriyksikön eli kiinteistön saannolle.

Kun kiinteistön määräosa lahjoitetaan, tulee lahjansaaja kiinteistön yhteisomistajaksi. Lahjoitettu määräosa tulee yksilöidä antamalla sille kiinteistötunnus tai laitostunnus sekä luovutettavan määräosan suuruus murtolukuna ilmaistuna.

Kiinteistön määräalan luovutuksensaajan oikeus puolestaan rinnastetaan kiinteistön omistusoikeuteen eikä toisen kiinteistöön kohdistuvaan irrottamisoikeuteen. Lahjoitettaessa määräala, on lahjakirjassa eriteltävä mahdollisimman yksiselitteisesti määräalan tarkka sijainti ja rajat. Lahjakirjaan voidaan liittää kiinteistökartta, johon määräalan rajat on merkitty.

Koska määräala on rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä, se erotetaan itsenäiseksi rekisteriyksiköksi lohkomalla. Lohkominen käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun lahjansaaja on saanut määräalaan lainhuudon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa