Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön myynti vuokratontilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sana kiinteistö tarkoittaa yleiskielessä rakennusta, mutta lakikielessä kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain nojalla on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistö on siis lakikielessä laajempi käsite kuin rakennus.

Vuokramaalla olevista rakennuksista tehdään kauppoja siinä missä myytäessä omalla maalla olevia taloja. Koko kiinteistön kaupassa myydään tila tai tontti rakennuksineen. Vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen myynti taas toteutetaan siten, että vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus siirretään ja vuokraoikeuteen ainesosana kuuluva rakennus myydään. Tämä pätee myös teollisuus- ja muiden elinkeinotoiminnassa käytettävien rakennuksien kauppaan vuokramaalla. Vuokraoikeus ja siihen kuuluva omistusoikeus rakennuksiin ei ole kiinteää vaan irtainta omaisuutta. Kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat muotovaatimukset eivät siis koske vuokraoikeuden luovutusta, kun käytetään kirjallista menettelyä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Rakennus kuuluu siis ainesosana joko käyttöoikeuteen tai maapohjaan, mutta se ei yleensä esiinny itsenäisenä esineenä tai oikeuksien kohteena. Rakennusta tai oikeutta siihen ei myöskään rekisteröidä kiinteistö- tai lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kevyet, siirreltävät rakennukset ovat kuitenkin irtaimia esineitä. Maanvuokraoikeus on kirjaamisvelvollisuuden alainen. Maanvuokraoikeuden ja muun toisen maahan kohdistuvan määräaikaisen käyttöoikeuden haltija on velvollinen hakemaan oikeutensa kirjaamista, jos oikeus saadaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja jos alueella on tai sille saadaan sopimuksen mukaan rakentaa oikeudenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa