Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön myynti verotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön myynnistä täytyy maksaa veroa, jos myynnistä syntyy veronalaista luovutusvoittoa. Luovutusvoitto on aina veronalaista, ellei laissa ole toisin säädetty. luovutusvoitto verotetaan luonnollisen henkilön verotuksessa pääomatulona. Veron suuruuteen vaikuttaa siis täten henkilön muut pääomatulot, mutta ei henkilön ansiotulot. Jos kiinteistön myynnistä syntyy luovutustappiota, tappio on vähennyskelpoinen seuraavien vuosien verotuksessa.

Verotettava luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta kiinteistön verotuksessa vähentämätön hankintameno sekä myynnistä aiheutuneet kustannukset. Lahjana tai perintönä saadun omaisuuden hankintamenona käytetään sen perintö- tai lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa. Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat käyttää myös hankintameno-olettamaa TVL:n mukaisessa verotuksessa, joka on 40 % myyntihinnasta, jos kiinteistö on omistettu yhtäjaksoisesti kymmenen vuotta. Muussa tapauksessa hankintameno-olettama on 20 %. Huomioitava on, että hankintameno-olettamaa voi käyttää vapaasti, vaikka todellinen hankintameno olisi tiedossa.

Hankintameno on kiinteistön hankintahinta, mutta jos verotuksessa on jo vähennetty osa hankintahinnasta poistoina, näitä osia ei saa ottaa huomioon laskettaessa kiinteistön myynnin verotuksessa käytettävää hankintamenoa. Hankintamenoon saa lisätä perusparannuskustannukset, joilla kiinteistön arvoa on nostettu. Hankintamenoon ei kuitenkaan saa lisätä kustannuksia, joilla kiinteistön kuntoa pidetään yllä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Hankintamenon lisäksi kiinteistön myyntihinnasta saadaan vähentää myyntikustannukset. Vähennyskelpoinen myyntikustannus on esimerkiksi kiinteistönvälittäjälle suoritettu välityspalkkio.

Verotettavaa myyntivoittoa voi myös syntyä, vaikka kiinteistö myytäisiin tappiolla. Näin voi tapahtua, jos kiinteistö myydään lahjanomaisesti alihintaan. Tällöin hankintameno jaetaan vastikkeettomaan ja vastikkeelliseen osaan, mikä mahdollistaa sen, että myynnistä voi joutua maksamaan veroa, vaikka todellista voittoa ei synny.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa