Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön myynti kahteen kertaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilannetta, jossa kiinteistön myydään kahteen kertaan, sanotaan kaksoisluovutukseksi. Kiinteistö on saatettu myydä kahteen kertaan virheenomaisesti vahingossa tai tarkoituksellisesti. Kun sama kiinteistö tai kiinteistön määräala on myyty kahteen kertaan, on kyseessä kiinteistön kauppaa rasittava oikeudellinen virhe. Kun kiinteistö tai osa siitä on myyty kahteen kertaa eri tahoille, on oikeuksien kollisio käsillä, jossa kaksi oikeutta ovat toisiaan vasten. Kiinteistöä on mahdollista myydä kahteen kertaan, mutta molemmat kaupat eivät ole päteviä, vaan ainoastaan toinen saa pysyvän saantosuojan eli omistusoikeuden myytyyn kiinteistöön. Tilanteesta riippuen, omistusoikeuden saaja voi vaihdella. 

Kiinteistön kaksoisluovutus ei aina edellytä edes tahallisuutta, sillä myyjä on saattanut olettaa aiemman kaupan raukeamisen ja myynyt kiinteistön uudelleen toiselle omistajalle. Kaksoisluovutuksessa osapuolet johtavat oikeutensa samalta myyjältä. Tahallinen kaksoisluovutus voi tulla rikosoikeudellisesti rangaistavaksi. 

Kiinteistön kaupassa on oikeudellinen virhe, kun se on myyty kahteen kertaa eri osapuolille. Myyjä on vastuussa siitä, ettei kiinteistöä tai sen osaa tai määräalaa ole aikaisemmin luovutettu kenellekään. Oikeudellisen virheen ollessa kyseessä, ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on lisäksi oikeus saada korvaus vahingostaan. Hinnanalennus ja kaupan purku eivät voi tulla yhtä aikaa sovellettavaksi, mutta vahingonkorvausta voi saada kumman tahansa ohella tapauskohtaisesti. 

Lähtökohtaisesti aikaisemmin tapahtunut kiinteistön luovutus on pysyvä, mutta säännöstä on olemassa poikkeustilanne, jossa myöhempi kiinteistön luovutuksensaaja saa omistusoikeuden kiinteistöön. 

Se kenelle kiinteistö on myöhemmin kaupattu, syrjäyttää aikaisemman saannon, jos kiinteistön luovutuksensaaja hakee lainhuutoa ennen aikaisempaa kiinteistön saajaa. Keskenään kilpailevien kiinteistön luovutuksensaajien välillä ratkaiseva on lainhuutohakemuksen vireilletulon ajankohta. Jos hakemukset tehdään samana päivänä, aikaisempi saanto saa etusijan. Tarkoituksena on turvata luovutuksensaajaa, joka aktiivisesti hakee kirjaamisella oikeussuojaa kiinteistölle. Tämän lisäksi edellytetään, että myöhempi luovutuksensaaja ei saannon tapahtuessa tiennyt eikä hänen pitänyt tietää aikaisemmasta luovutuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei luovutuksensaaja tavanomaista huolellisuutta noudattaen voinut tietää tai perustellusti epäillä, että kiinteistö oli jo luovutettu toiselle. 

Edellä mainittuun ensimmäisenä haettuun lainhuutoon perustuva etusija menetetään, jos lainhuutoa ei hakemuksen perusteella myöhemmin voida myöntää. Tällöin kiinteistön myynti ensimmäiselle tulee päteväksi. Myöskin, mikäli kiinteistö on ollut aikaisemman omistajan hallinnassa, ei myöhempi luovutuksensaaja voi saada oikeutta kiinteistöön. Tällöin on nimittäin katsottu, että myöhemmän luovutuksensaajan olisi pitänyt tietää kiinteistön aiemmasta luovutuksesta. Jos kiinteistön luovutuksensaajat ovat toistensa läheisiä, saatetaan myös silloin katsoa, että myöhemmän saajan olisi ainakin pitänyt tietää aiemmasta kaupasta. 

Selonottovelvollisuus

Kaksoisluovutus tilanteessa ostaja voi saada omistusoikeuden, kun hän ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää toisesta luovutuksesta. Ostajalta edellytetään tietynasteista selonottovelvollisuutta, ja selonottovelvollisuus onkin hänen itsensä vastuulla. Oikeus saattaa esimerkiksi katsoa, ettei myöhempi omistusoikeus tule päteväksi, sillä ostaja ei ollut ottanut selvää tietyistä seikoista, joista hänen olisi pitänyt tietää. Myöhemmän luovutuksensaajan omistusoikeuden edellytykseksi on siten asetettu tietynasteinen selonottovelvollisuus.

Varoitukset

- Tahallinen kiinteistön luovutus kahteen kertaan saattaa olla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. 

- Ensimmäinen luovutuksensaaja voi menettää luovutuksen etusijansa. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]