Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön myynti ja yhteisomistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön yhteisomistajien katsotaan omistavan samansuuruiset määräosuudet kiinteistöstä, jollei muuta ilmene. Yhteisomistajalla on oikeus toisia yhteisomistajia kuulematta luovuttaa ja muutenkin määrätä omasta osuudestaan. Koko kiinteistöä koskeviin toimenpiteisiin ei saa ryhtyä, elleivät kaikki yhteisomistajat siihen suostu tai ellei laista muuta johdu. Jos toimenpide on tarpeen esineen säilyttämistä, turvaamista tai sen tavanmukaista käyttämistä varten eikä siedä viivytystä, yhteisomistajan vastustus tai poissaolo ei estä toista yhteisomistajaa ryhtymästä toimenpiteeseen.

Yhteisomistajalla on oikeus saada osansa yhteisestä esineestä jakamalla erotetuksi. Lohkomisessa olemassa olevasta kiinteistöstä muodostetaan uusi kiinteistö ja halkomisessa kiinteistö jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osuuksien mukaisessa suhteessa. Jos esineen jakaminen ei ole mahdollista tai se aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia tai alentaisi huomattavasti esineen arvoa, tuomioistuin voi yhteisomistajan vaatimuksesta ja hänen haastatettua toiset yhteisomistajat asiassa kuultaviksi määrätä esine myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten. Kivuttomin ja kustannustehokkain tapa on yleensä sopia osuuden tai koko kiinteistön myynnistä kaikkien yhteisomistajien kesken.

Mikäli päädytään yhteisomistussuhteen purkamiseen, tuomioistuin määrää esineen myymistä koskevassa päätöksessään miten myyminen on toimitettava. Esine on määrättävä myytäväksi huutokaupalla, elleivät yhteisomistajat ole toisin sopineet ja jollei osoiteta, että se ilmeisesti edullisemmin saataisiin muulla tavalla kaupaksi. Tuomioistuin voi yhteisomistajan vaatimuksesta vahvistaa alimman hinnan, jolla esine saadaan myydä. Esineen myymisestä ja kauppahinnan jakamisesta tulee tarvittaessa määrätä huolehtimaan uskottu mies. Uskotun miehen tehtäviä hoitaa pesänjakaja, mikäli vielä jakamaton omaisuus on saatu perintönä. Esineen myyminen on suoritettava viivytyksettä sen jälkeen, kun myymistä koskeva oikeuden päätös on saanut lainvoiman. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]