Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön myynti ja vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön myyjällä on velvollisuus pysyä sopimuksessa, joka kiinteistökaupasta on tehty, mutta lisäksi myyjällä on vastuu kiinteistössä olevasta salaisesta virheestä. Salaisella virheellä tarkoitetaan kiinteistön piilevää virhettä, josta myyjä eikä ostaja tiennyt kauppaa tehtäessä, eikä heidän pitänytkään tietää siitä. Vaikka myyjä lähtökohtaisesti salaisesta virheestä vastaakin, on kiinteistökaupan osapuolten riskinjaon näkökulmasta selvää, ettei tällaista ankaraa ja objektiivista vastuuta voida pitää yksinomaisena määräytymisperusteena myyjän vastuuta pohdittaessa. Huomioon voidaan ottaa esimerkiksi se, onko myyjä aiheuttanut ostajalla olevan virheellisen käsityksen kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä tuottamuksellisesti eli huolimattomuuttaan.

Kaupan kohteena olevassa kiinteistössä voi olla virheitä, jotka on luokiteltu virhetyypeittäin. Erilaisia virheitä voivat olla laatuvirhe, vallintavirhe sekä oikeudellinen virhe. Myyjän vastuun sisältöä voidaan tarkastella virhetyyppijaottelua hyväksi käyttäen. Kun myyjä ja ostaja ovat tehneet kiinteistökaupasta sopimuksen, voidaan virhetyyppijaottelun avulla pyrkiä hahmottamaan myyjän vastuuta vertaamalla tapahtunutta suoristusta siihen, mikä olisi sopimuksen mukainen suoritus. Oikeasisältöisen suorituksen hahmottamiseksi on otettava huomioon mistä kiinteistökaupan osapuolet ovat sopineet, mistä heidän on voitu katsoa sopineen sekä se, mitä heidän ei voida näyttää sopineen kaupan kohteena olevaan kiinteistöön liittyen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kiinteistökaupasta ja siihen liittyvästä vastuusta on olemassa paljon oikeuskäytäntöä, käsillä ei olekaan yksinkertainen kysymys. Myyjän vastuuta selvitettäessä ei ole yksinään riittävää pohtia sitä virhekäsitteen avulla, vaan huomioon täytyy ottaa myös esimerkiksi selonottovelvollisuus ostajan puolelta.

Kysyäksesi lisää kiinteistökauppaan liittyvästä vastuun jakautumisesta, neuvon sinua olemaan yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa