Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön myynti ja ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön myyminen ulosottomenettelyssä tapahtuu ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla tai vapaan myynnin avulla. Ulosottomiehen tulee pyrkiä kiinteistön myynnissä mahdollisimman hyvään lopputulokseen, jonka perusteella hänen tulee valita tehokkain myyntitapa tapauskohtaisesti. Myyntitavan valintaan vaikuttavat muun muassa kiinteistön myyntihinta, aiheutuvat kustannukset sekä myyntiin käytettävä aika.

Julkisen huutokaupan lisäksi kiinteistön myynti voidaan suorittaa esimerkiksi yksityisen toimittaman julkisen huutokaupan, ulosottomiehen toimittavan vapaan myynnin tai muun vapaan myynnin avulla. Muu vapaa myynti käsittää niin velallisen, pantinhaltijan kuin ulkopuolisen suorittaman vapaan myynnin.

Jos velalliselta myydään useampia kiinteistöjä, hän saa lähtökohtaisesti osoittaa, missä järjestyksessä ne myydään. Jos useammat kiinteistöt muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden tai velallisella on yhteisesti kiinnitettyjä kiinteistöjä, kiinteistöt tarjotaan kuitenkin lähtökohtaisesti yhdessä. Ennen myynnin toimittamista ulosottomiehen tulee selvittää kaikki olemassa olevat saatavat ja oikeudet. Tämän lisäksi hänen tulee järjestää asianosaiskeskustelu ja laatia asianosaisluettelo myynnin suorittamiseksi.  

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kun kysymys on arvokkaasta omaisuudesta, kuten tässä tilanteessa kiinteistöstä, ulosottomiehen tulee ennen myynnin toimittamista varmistaa omaisuuden kunto. Tämän lisäksi hänen tulee pyrkiä selvittämään omaisuuden käypä arvo ja tarvittaessa käyttää apunaan asiantuntijaa. Kiinteistöä hallinnassa pitävän tulee sallia kiinteistön arviointi ja tarkastaminen. Kiinteistön käyvän arvon määrittäminen on myös kiinteistön omistajan kannalta tärkeää, sillä ulosottomies ei saa huutokaupassa hyväksyä korkeinta tarjousta, mikäli ulosottomies arvioi sen alittavan selvästi kiinteistön käyvän arvon paikkakunnalla. 

Lisää tietoa kiinteistön myymisestä ulosottomenettelyn avulla antavat Minilexin lakimiehet. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa