Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön myynti ja ositus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun avioeroa koskeva asia on vireillä taikka kun avioliitto on purkautunut, omaisuuden ositus on toimitettava, jos puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Jos kumpaisellakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijasta toimitettava puolisoiden omaisuuden erottelu. Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, esimerkiksi yhteinen kiinteistö, on omaisuus vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa taikka erottelussa.

Puolisoiden välille ei osituksen jälkeen saisi jäädä taloudellisia siteitä, joten on epäselvää, mitä omaisuuden jakamisella avioliittolaissa on tarkoitettu. Isohkon metsätilan jakaminen yleensä käy päinsä siten, että kiinteistö jaetaan määräosiin ja halotaan osituksen jälkeen itsenäisiksi kiinteistöiksi. Jos taas on kyse esimerkiksi asuinkiinteistöstä, ei jakaminen ole mielekästä. Ei riitä, että pesänjakaja osoittaa kummallekin puolisolle murto-osaisen omistusoikeuden. Puolisoiden yhteisomistus on saatava puretuksi. Kyseinen jakokelvoton kiinteistö voidaan tällöin osoittaa yksin toiselle puolisolle, ja toinen puoliso saa vastaavasti omakseen jotakin muuta yhteistä omaisuutta. Ongelmia syntyy, jos puolisoiden yhteisomistuksessa on vain kiinteistö eikä heillä ole tarpeeksi paljon muuta yhteistä omaisuutta. Kiinteistö voidaan ensinnäkin osoittaa toiselle puolisolle lunastuksen avulla. Kiinteistön puolikkaansa menettävä puoliso saa muun yhteisen omaisuuden ja kiinteistön yksinomistajaksi päässyt suorittaa arvojen erotuksen rahana. Lunastus edellyttää kuitenkin puolisoiden sopimusta, eikä pesänjakaja voi puolisoita siihen pakottaa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos ositusta ei voida toteuttaa jakamalla omaisuutta omaisuuslajeittain tai sijoittamalla kiinteistöä yhteen osaan, ei pesänjakajalle jää muuta vaihtoehtoa kuin myydä kiinteistö. Mikäli omistajat eivät suostu myyntiin, pesänjaka voi hakea myyntilupaa tuomioistuimelta. Luvan saatuaan pesänjakaja myy kiinteistön ja jakaa myynnistä saadut rahavarat heidän omistusosuuksiensa suhteessa. Ostaja voi tässä kaupassa olla myös toinen puolisoista, jolloin järjestely muuttuu lunastusjaoksi. Kriteerit myyntiluvan saamiselle ovat kuitenkin hyvin tiukat. Lupa voidaan antaa vain, mikäli yhteisomistusta ei voi järkevästi purkaa muilla tavoin. Tuomioistuin joutuu harkitsemaan, onko kiinteistön jakaminen juridisesti mahdollista ja olisiko jakaminen taloudellisesti järkevä vaihtoehto. Lupa voidaan myöntää esimerkiksi siinä tapauksessa, että kiinteistön muodostamista koskevat säännökset estävät puolisoiden yhteisen kiinteistön jakamisen tai jos jakaminen estäisi tai vaikeuttaisi kiinteistön käyttämistä esimerkiksi maatalouteen tai muuhun elinkeinotoimintaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa