Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön myynti ennen perinnönjakoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesään kuuluva kiinteistö voidaan myydä ennen perinnönjaon toimittamista. Tämä voi olla järkevää esimerkiksi silloin, jos kuolinpesään ei kuulu kiinteistön lisäksi muuta merkittävää omaisuutta, mutta kuolinpesässä on useita perillisiä. Tällöin kuolinpesään kuuluvan kiinteistön myynti saattaa helpottaa perinnönjakoa merkittävästi, kun perilliset saavat perintöosansa rahassa.

Kuolinpesän myydessä pesään kuuluvaa omaisuutta myyjinä toimivat kuolinpesän osakkaat. Myyntiin tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus. Jos yksikin osakas vastustaa myyntiä, ei myynti onnistu ilman tuomioistuimen lupaa. Jos perittävä kuollessaan oli avioliitossa, eikä ositusta ole vielä toimitettu, on myös leski kuolinpesän osakas. Tällöin myös lesken suostumus tarvitaan omaisuuden myyntiin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos kuolinpesän osakkaan eivät pääse yksimielisyyteen kuolinpesään kuuluvan omaisuuden myynnistä, tai joku pesän osakas ei ole tavoitettavissa, on pesänselvittäjällä mahdollisuus hakea tuomioistuimelta lupaa kuolinpesään kuuluvan kiinteistön myymiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että pesänselvittäjä pystyy esittämään, ettei kuolinpesää saada jaettua ilman kiinteistön myyntiä. Tuomioistuin harkitsee lupaa myöntäessään muun muassa sitä, voidaanko vainajan ja kuolinpesän velat maksaa ilman kiinteistön myyntiä. Myyntilupaa ei myönnetä, jos velat voidaan maksaa ilman kiinteistön myyntiä tai jos myynnistä muuten aiheutuisi kohtuutonta haittaa siitä saavutettavaan hyötyyn nähden.

Kuolinpesän myydessä omaisuutta omaisuuden hankintamenona pidetään perunkirjoituksessa omaisuudelle vahvistettua arvoa. Kuolinpesälle saattaa muodostua luovutusvoittoa, jos omaisuuden myynnistä saatu rahamäärä ylittää omaisuudelle perunkirjoituksessa vahvistetun arvon. Kuolinpesän myydessä omaisuutta luovutusvoittoverovelvollinen on kuolinpesä, eivät kuolinpesän osakkaat. Näin ollen kuolinpesää verotetaan luovutusvoitosta erillisenä verovelvollisena. Harkittaessa kuolinpesään kuuluvan omaisuuden myyntiä ennen perinnönjakoa kannattaa myynnistä keskustella lakimiehen kanssa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa